Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rak płaskonabłonkowy o nieznanej lokalizacji pierwotnej – najnowsze zalecenia ASCO

Źródło: asco.org
Autor: Anna Soboń |Data: 22.05.2020
 
 
Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej opublikowało zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w raku płaskonabłonkowym, o nieznanej lokalizacji pierwotnej w regionach głowy i szyi.
Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO) zwołało Panel Ekspertów onkologii medycznej, chirurgii, radiologii onkologicznej, radiologii i patologii w celu przeprowadzenia przeglądu literatury, który obejmował przeglądy systematyczne, metaanalizy, randomizowane kontrolowane badania oraz prospektywne i retrospektywne porównania badania obserwacyjne publikowane w latach 2008-2019. Wśród interesujących wyników znalazły się: przeżycie, lokalna i regionalna kontrola chorób oraz jakość życia. Członkowie panelu ekspertów wykorzystali dostępne dane i nieformalny konsensus, aby opracować zalecenia.

Przedstawione informacje miały na celu dostarczenie opartych na dostępnych danych zaleceń dla praktykujących lekarzy i innych pracowników służby zdrowia w zakresie diagnozowania i leczenia raka płaskonabłonkowego o nieznanej pierwotnej postaci w głowie i szyi (SCCUP).

W wyniku przeszukania literatury zidentyfikowano 100 odpowiednich badań, które stanowiłyby podstawę dowodową dla tych wytycznych. Uwzględniono cztery główne pytania kliniczne, które obejmowały pytania dotyczące oceny przedoperacyjnej, chirurgicznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, odpowiednich technik patologicznych i terapii uzupełniającej.
Opracowano oparte na danych zalecenia dotyczące oceny przedoperacyjnej u pacjentów z masą szyi, chirurgicznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, odpowiednich opcji leczenia w jednostronnym kontra dwustronnym SCCUP.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie : www.asco.org/head-neck-cancer-guidelines
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe