SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Resort zdrowia publikuje zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia raka piersi. Każdej chorej należy zapewnić możliwość rekonstrukcji piersi
Źródło: Ministerstwo Zdrowia/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 04.07.2018
 
 
Obwieszczenie resortu wskazuje na sposoby postępowania zarówno w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia raka piersi. Opisuje również sytuacje kiedy należy podjąć leczenie oszczędzające, a kiedy niezbędna staje się amputacja.
Resort zdrowia zamierza podwyższyć standardy diagnostyki i leczenia raka piersi w Polsce. W obwieszczeniu precyzuje, że jeśli istnieje potrzeba poprawienia estetycznego efektu lub uzyskania symetrii kształtu obu piersi, równocześnie z usunięciem guza można wykonać korektę piersi lub zabieg plastyczny drugiej piersi. Amputację piersi należy wykonać zaś w przypadku przeciwwskazań do leczenia oszczędzającego lub na życzenie chorej.

Ministerstwo precyzuje, że pooperacyjna radioterapia stanowi niezbędną składową leczenia wszystkich chorych poddanych zabiegowi operacyjnemu z zachowaniem piersi oraz wskazuje sytuacje, w których należy przeprowadzić leczenie radioterapią po amputacji piersi. Wskazuje również podstawowe leki przy hormonoterapii oraz leki i cykle chemioterapii okołooperacyjnej. Obwieszczenie precyzuje również leczenie raka piersi u kobiet w ciąży.

Publikacja obwieszczenia, które jest aktem prawnym dotyczącym zazwyczaj wybranej sprawy oznacza, że resort zdrowia w ten sposób określa obowiązki wobec chorych na raka piersi.

Zalecenia zostały opracowane na podstawie dokumentu: Wytyczne rak piersi z dnia 30 maja 2018 r. opracowanych pod redakcją Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Według zaleceń rozpoznawaniem i leczeniem raka piersi powinny się zajmować wielospecjalistyczne zespoły w ramach tzw. breast units, w których rocznie otrzymuje leczenie nie mniej niż 150 nowych chorych na raka piersi. Do czasu utworzenia takich jednostek w Polsce, leczenie raka piersi powinno być skupione w instytucjach dysponujących wielodyscyplinarnym zespołem specjalistów (specjalista chirurgii onkologicznej. chirurgii plastycznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii, patologii, rehabilitacji i psychoonkologii).


Treść obwieszczenia tutaj:
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe