Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rzadsze stosowanie kwasu zoledronowego równie skuteczne w redukcji ryzyka zdarzeń kostnych

Źródło: JAMA Oncology
Autor: Marta Koblańska |Data: 10.01.2017
 
 
Jak wskazują wyniki najnowszego badania klinicznego, wśród chorych na nowotwory z przerzutami do kości, podanie kwasu zoledronowego co 12 tygodni nie zwiększa ryzyka wystąpienia zdarzeń kostnych w ciągu 2 lat w porównaniu do standardowego dawkowania co 4 tygodnie.
Kwas zoledronowy podawany co 3-4 tygodni zmniejsza dolegliwości bólowe oraz ryzyko wystąpienia zdarzeń kostnych, takich jak złamania, kompresja rdzenia kręgowego, napromieniania czy zabiegu chirurgicznego w obrębie kości o 25-40%. Optymalna częstość podawania pozostaje jednak nieznana, ponieważ standardowe dawkowanie nie zostało oparte na wynikach badań porównawczych czy danych farmakodynamicznych.

Nowe, randomizowane, otwarte badanie kliniczne przeprowadzono w 269 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Do badania włączono 1822 chorych na przerzutowego raka piersi (855 chorych), prostaty (689 chorych) i szpiczaka plazmocytowego (278 chorych). Chorzy otrzymywali kwas zoledronowy w postaci dożylnej infuzji co 4 lub co 12 tygodni. Spośród 1822 chorych badanie po 2 latach ukończyło 795.
W grupie chorych otrzymujących kwas zoledronowy co 4 tygodnie, u 260 chorych (29,5%) stwierdzono co najmniej jedno zdarzenie kostne w ciągu 2 lat od randomizacji, w grupie chorych otrzymujących kwas zoledronowy co 12 tygodni podobne zdarzenie stwierdzono u 253 chorych (28,6%). Najczęstszym zdarzeniem kostnym było napromienianie kości, a następnie złamanie kości, kompresja rdzenia kręgowego i zabieg chirurgiczny w obrębie kości.

Analiza wykazała, że w ciągu 2 lat skuteczność obu schematów dawkowania kwasu zoldronowego jest niemal identyczna (OR dla schematu dawkowania co 12 tygodni 1,02; 95% CI 0,84-1,24; p=0,85). Nie wykazano również różnic w skuteczności biorąc pod uwagę typ nowotworu, ani różnic w zakresie redukcji bólu w skalach dotyczących dolegliwości w ciągu ostatnich 24 godzin oraz innych.

Martwice kości żuchwy stwierdzono u 9 chorych w grupie otrzymującej kwas zoledronowy co 12 tygodni w porównaniu do 8 chorych w grupie leczonej co 4 tygodnie (p = 0,08). Niewydolność nerek stwierdzono u 4 i u 10 chorych odpowiednio w grupie otrzymującej kwas zoledronowy co 12 i co 4 tygodnie (p = 0,10). Opóźnienie w podaniu kwasu zoledronowego było częstsze w grupie otrzymującej kwas zoledronowy co 4 tygodnie (38% bez opóźnień vs 63% bez opóźnień w grupie otrzymującej kwas co 12 tygodni).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe