ONKOLOGIA
Mięsaki tkanek miękkich, kości i GIST
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Tazemetostat w leczeniu zaawansowanego mięsaka epitelioidalnego z utratą ekspresji INI1/SMARCB1

Udostępnij:
Mięsaki epitelioidalne są rzadkimi i bardzo agresywnymi guzami w których w 90% obserwuje się utratę ekspresji INI1/SMARCB1 prowadzącą do aktywacji onkogenu EZH2. Tazemetostat to nowy doustny inhibitor EZH2 który posiada aktywność przeciwnowotworową u pacjentów z mięsakiem epitelioidalnym z utratą ekspresji INI1/SMARCB1. Na łamach Lancet Oncology ukazały się wyniki badania klinicznego II fazy typu open-label w którym zbadano zastosowanie tego leku w opisywanej grupie pacjentów.
W badaniu stworzono tylko grupę interwencyjną. Pacjenci otrzymywali tazemetostat dwa razy dziennie do czasu progresji choroby lub nietolerancji leczenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek obiektywnych odpowiedzi ocenianych według kryteriów RECIST 1.1. W sumie włączono 62 pacjentów z mięsakiem epitelioidalnym. 9 (15%) z całej grupy uzyskało obiektywna odpowiedź na leczenie. Mediana czasu do uzyskania odpowiedzi wyniosła 3,9 miesięcy, mediana czasu wolnego od progresji 5,5 miesięcy, a mediana przeżycia 19 miesięcy. Nie zaobserwowano śmierci związanej z zastosowanym leczeniem.

Tazemetostat jest dobrze tolerowany i wykazuje aktywność przeciwnowotworową u pacjentów z zaawansowanym mięsakiem epitelioidalnym z utratą ekspresji INI1/SMARCB1. Obecnie toczy się badanie kliniczne oceniające połączenie tego leku z doksorubicyną.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.