Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Uzupełniająca chemioterapia u chorych na raka piersi po resekcji wznowy choroby

Źródło: 35th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium. Abstract S3-2. December 6, 2012.
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 30.12.2012
 
 
Podczas San Antonio Breast Cancer Symposium zaprezentowano wyniki niewielkiego badania oceniającego skuteczność uzupełniającej chemioterapii u kobiet chorych na raka piersi, u których wystąpiła izolowana wznowa regionalna lub miejscowa. Chore w grupie kontrolnej nie otrzymywały chemioterapii po resekcji nawrotu choroby.
Do badania zakwalifikowano 128 chorych. U kobiet poddanych uzupełniającej chemioterapii zaobserwowano wyższy odsetek 5-letniego przeżycia wolnego od choroby (DFS – disease free survival) – 69% vs 57% (HR=0,59; p=0,045). U badanych otrzymujących adjuwantową terapię cytostatykami zanotowano również wyższy odsetek 5-letniego całkowitego przeżycia chorych (OS – overall survival) – 88% vs 76% (HR=0,41; p=0,02). Największą korzyść z chemioterapii odnosiły kobiet, których nowotwór prezentował obecność receptorów estrogenowych i które nie odpowiedziały na terapię hormonalną po wystąpieniu wznowy choroby.
Badacze podkreślają, że uzupełniająca chemioterapia powinna być zastosowana u kobiet po resekcji wznowy miejscowej/regionalnej szczególnie jeśli nie obserwowano u nich reakcji na terapię hormonalną lub u kobiet nie kwalifikujących się do hormonoterapii.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.