ONKOLOGIA
Leczenie bólu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wzrasta zużycie opioidów u chorych po leczeniu nowotworów

Źródło: Cancer/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 07.09.2017
 
 
Opublikowane w Cancer dane wskazują, że opioidy są statystycznie istotnie częściej przepisywane u chorych po zakończeniu leczenia nowotworów w porównaniu z grupą kontrolną.W retrospektywnym badaniu analizowano 8601 osób mieszkających w Ontario, Kanada, w wieku od 18 do 64 lat, u których minęło co najmniej 5 lat od rozpoznania nowotworu w 2010 roku.
Mediana czasu od rozpoznania nowotworu wyniosła 10 lat. Badacze obliczyli wskaźnik przepisywanych opioidów u chorych po leczeniu nowotworów i wykazali, że był on 1,22 razy większy niż w dopasowanej grupie kontrolnej (95% CI, 1,209–1,232). W skorygowanej analizie wieloczynnikowej wykazano podobne wyniki.

Należy podkreślić, że u żadnej osoby nie wykazano nawrotu nowotworu pierwotnego lub drugiego nowotworu, a częstsze stosowanie opioidów dotyczyło także chorych, u których od rozpoznania nowotworu minęło 10 lat lub więcej.

W niektórych populacjach zwiększenie odsetka przepisywania opioidów było szczególnie wysokie, dotyczyło to młodszych osób, mieszkających na terenach wiejskich oraz z rozpoznaniem innych chorób współistniejących. Płeć nie wpływała na częstość stosowania opioidów. Ponadto opioidy były zdecydowanie częściej stosowane przez chorych po leczeniu nowotworów płuca, ginekologicznych oraz innych nowotworów układu moczowo-płciowego.

Na zakończenie 3-letniego okresu obserwacji średnia skumulowana liczba recept na opioidy dla chorych po leczeniu nowotworów wyniosła 7,7 w porównaniu z 6,3 w grupie kontrolnej (p <0,0001).

W opinii badaczy możliwe przyczyny obejmują utrzymywanie się przewlekłego bólu, długookresowe następstwa rozpoznania i leczenia nowotworu, a także możliwość uzależnienia od wcześniej stosowanych opioidów.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe