Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zastosowanie darolutamidu u pacjentów z rakiem prostaty opornym na kastrację, bez obecności przerzutów

Źródło: NEJM
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 24.09.2020
 
 
W badaniu ARAMIS wykazano, że zastosowanie darolutamidu u pacjentów z rakiem prostaty opornym na kastrację bez obecności przerzutów pozwala na wydłużenie czasu wolnego od pojawienia się przerzutów w porównaniu z placebo. Niedawno ukazały się wyniki 3-letniej obserwacji w której oszacowano wpływ leczenia na całkowite przeżycie pacjentów.
Łącznie do darolutamidu zostało zrandomizowanych 955 pacjentów, a do placebo 554. Mediana czasu obserwacji wyniosła 29 miesięcy. Odsetek całkowitych przeżyć w trzecim roku od leczenia wzniósł 83% w grupie leczonej darolutamidem i 77% w grupie placebo. Ryzyko śmierci było zmniejszone o 31% grupy interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną (HR=0,69; 95% CI: 0,53-0,88).

Darolutamid pozwala nie tylko wydłużyć czas wolny od pojawienia się przerzutów raka prostaty, ale również wydłuża całkowite przeżycie u pacjentów z rakiem prostaty opornym na kastrację bez obecności przerzutów.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe