Specjalizacje, Kategorie, Działy
IFiPS

25 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, czyli jak wrócić z krainy ciszy

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w liczbach to około 4 mln konsultacji i badań, ponad 516 tys. procedur chirurgicznych, więcej niż 21 tys. wystąpień naukowych, powyżej 11 tys. wszczepionych implantów słuchowych i przeszło 1400 nagród oraz wyróżnień.
Nie ma w Polsce ani we współczesnej światowej medycynie drugiego takiego ośrodka, który w niezwykle krótkim czasie osiągnąłby wysoką pozycję nie tylko w kraju, lecz także w skali międzynarodowej – czytamy w podsumowaniu przygotowanym przez IFiPS. W dalszej części opisu ćwierćwiecza czytamy:
– Ten wielki sukces to efekt pracy twórcy i dyrektora, prof. Henryka Skarżyńskiego, i jego zespołu. 30 lat temu rozpoczął on przygotowania do wdrożenia w Polsce programu leczenia głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych, przeprowadził wiele pionierskich operacji, stworzył w nauce światowej tzw. polską szkołę otochirurgii w leczeniu częściowej głuchoty.

Z jego inicjatywy powstało Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, pod opieką którego pozostaje obecnie ponad 11 tys. użytkowników implantów słuchowych. Do dziś w instytucie przeprowadzono niemal 4 mln badań i konsultacji oraz zrealizowano ponad 516 tys. procedur chirurgicznych. Od 20 lat przeprowadzanych jest tu rocznie najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. – Doskonale pamiętam dzień 9 stycznia 1996 r., w którym na moim biurku znalazł się akt powołania instytutu, podpisany przez prof. Jacka Żochowskiego – ministra zdrowia, prof. Grzegorza Kołodkę – ministra finansów, oraz prof. Aleksandra Łuczaka – przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych – wspomina prof. Henryk Skarżyński. – Ten dokument był ważny, bo dawał nam – a byliśmy wówczas kilkunastoosobową grupą przyjaciół połączonych entuzjazmem i marzeniami o stworzeniu ośrodka leczenia zaburzeń słuchu na najwyższym poziomie – zielone światło do działania, do pracy, do rozwoju. Dziś możemy mówić o sukcesie, ale ten sukces nie przyszedł sam. Wymagał poświęcenia, samodyscypliny, determinacji i siły, która pozwalała na pracę po kilkanaście godzin na dobę. Praca – co często podkreślam – jest moją pasją. Zawsze miała ona konkretny cel – pomoc pacjentom, którzy z powodu braku odpowiedniego leczenia nie mieli szansy na powrót do świata dźwięków. To z myślą o nich opracowałem, a potem wdrożyłem program implantów ślimakowych, utworzyłem w 1993 r. pierwszy w Polsce, a drugi w Europie Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”, na bazie którego powołano instytut – dodaje prof. Skarżyński.

Obecnie instytut to także prestiżowe centrum dydaktyczno-szkoleniowe, do którego przyjeżdżają lekarze ze wszystkich kontynentów, aby uczyć się technik chirurgicznych i procedur medycznych opracowanych przez prof. Skarżyńskiego. W ramach szerokiej współpracy naukowej, dydaktycznej i klinicznej odbyło się ponad 400 edycji warsztatów szkoleniowych, sympozjów, konferencji krajowych i międzynarodowych. Zespół instytutu pod kierownictwem prof. Henryka Skarżyńskiego zorganizował 3 światowe i 2 europejskie kongresy naukowe. (…)

Na początku lat 90. ubiegłego stulecia polska otochirurgia była 20–25 lat za światową czołówką. Zmienił to prof. Skarżyński, przeprowadzając w roku 2002 pierwszą na świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie dorosłej z częściową głuchotą. Tym samym Polska stała się liderem światowej otologii. Dziś w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu wykonywanych jest dziennie najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch.

Najważniejsze wydarzenia kliniczne: 1991 – rozpoczęcie programu leczenia całkowitej głuchoty w Polsce, 1992 – pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego u dziecka i osoby dorosłej, 1993 – pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego wielokanałowego implantu ślimakowego, 1997 – wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego pierwszego w Polsce implantu na przewodnictwo kostne typu BAHA u dziecka, 1997 – uruchomienie przez prof. Skarżyńskiego w Polsce programu leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego u dzieci, 1997 – uruchomienie pierwszego na świecie programu leczenia głuchoty z zachowaniem przedoperacyjnych resztek słuchu i budowy ucha wewnętrznego, 1998 – wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego i wsp. z Austrii i Niemiec pierwszego w Polsce, czwartego na świecie, implantu do pnia mózgu (ABI), 2002 – pierwsze na świecie wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego implantu ślimakowego pacjentowi z częściową głuchotą, 2003 – pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego implantu słuchowego do ucha środkowego (VSB), 2004 – pierwsza na świecie operacja wszczepienia przez prof. Skarżyńskiego implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą, 2005 – pierwsze w Polsce zastosowanie implantu i aparatu w jednym uchu – System Duet (prof. H. Skarżyński, prof. A. Lorens), 2006 – pierwsza na świecie bezpośrednia stymulacja okienka okrągłego przez implant ucha środkowego Vibrant Soundbridge, 2008 – pierwsze na świecie, wspólnie z naukowcami z Niemiec i Austrii, bilateralne wszczepienie implantów do pnia mózgu, 2008 – pierwsze na świecie wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego implantu u dziecka z częściową głuchotą typu PDT-ENS (słuch elektrycznonaturalny), 2009 – pierwsze na świecie wszczepienie, przez prof. Skarżyńskiego, zaprojektowaną przez niego elektrodą typu SRA u dziecka, 2009 – opublikowanie przez prof. Skarżyńskiego i wsp. pierwszej na świecie koncepcji leczenia różnych uszkodzeń słuchu z zastosowaniem pasywnych i aktywnych implantów ucha środkowego i wewnętrznego, 2010 – opublikowanie pierwszej na świecie metody oceny operacji rekonstrukcyjnych ucha zewnętrznego – „skala Skarżyńskiego”, 2010 – pierwsze na świecie wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego implantu u dorosłego z częściową głuchotą typu PDT-ENS (słuch elektrycznonaturalny), 2012 – pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych na świecie wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego najnowszych implantów ucha środkowego i wewnętrznego – system CODACS, 2012 – pierwsza w Polsce operacja wszczepienia przez prof. Skarżyńskiego pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE 601, 2013 – pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego implantu słuchowego Baha® 4 Attract System2, 2013 – przygotowanie pierwszej na świecie skali oceny efektów operacji w częściowej głuchocie (wg Skarżyńskiego i wsp.), 2014 – pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego implantu ucha środkowego Cochlear™ MET®, 2015 – pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego nowej generacji implantu ślimakowego typu SYNCHRONY, pozwalającego na wykonywanie badań MRI, a następnie na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego, 2017 – pierwsze na świecie wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LPCoupler, 2017 – pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja wszczepienia przez prof. Skarżyńskiego implantu ślimakowego HiRes Ultra z nową prostą elektrodą HiFocus SlimJ, 2018 – pierwsze na świecie – równolegle z czterema ośrodkami z Australii, USA i Europy – wszczepienie przez prof. Piotra H. Skarżyńskiego implantów słuchowych typu Cochlear OSIA OSI100, 2018 – pierwsze w Polsce wszczepienie przez prof. Skarżyńskiego implantów słuchowych typu HiRes Ultra 3D Cochlear Implant wykonanych w technologii Hassle Free MRI, 2020 – pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie operacja wszczepienia przez prof. Skarżyńskiego aktywnego implantu BONEBRIDGE BCI 602 wykorzystującego kostne przewodnictwo dźwięku, 2021 – wszczepienie przez Zespół Otochirurgiczny IFPS największej na świecie liczby implantów słuchowych (od stycznia do czerwca 2021 r.) (…)

Od 2016 roku (z przerwą spowodowaną pandemią), z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego, zespół Światowego Centrum Słuchu, członkowie Komitetu Nauk Klinicznych PAN oraz eksperci z kilkunastu specjalności realizują Wielospecjalistyczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”, docierając bezpośrednio do kilkunastu tysięcy osób we wszystkich regionach kraju. Jest to największy, profilaktyczny, wielospecjalistyczny program wspierania zdrowia Polaków, kształtujący postawy prozdrowotne oraz solidarność międzypokoleniową we wzajemnym wspieraniu zwłaszcza pokolenia seniorów. Organizatorzy liczą, że niezależnie od innych działań to najmłodsi będą realnym sprzymierzeńcem i stymulatorem coraz powszechnych badań u ich rodziców, a zwłaszcza babć i dziadków. Obecnie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest liderem promującym najnowsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne jako przedstawiciel Europy na świecie oraz w międzynarodowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.