Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

AHA: Monitorujcie bezdech senny

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 24.06.2021
 
 
Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest powszechny u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi (CVD), jednak często bywa lekceważony - stwierdza American Heart Association (AHA) w najnowszym oświadczeniu.
- Obturacyjny bezdech senny może negatywnie wpływać na zdrowie pacjentów i zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmierci. To stwierdzenie ma na celu poprawę świadomości, wzmocnienie badań przesiewowych i leczenie odpowiednie dla bezdechu sennego – powiedział Yerem Yeghiazarian z University of California i dodał, że dzięki leczeniu OBS pacjenci deklarują lepszy nastrój, ograniczone chrapanie, także senność w ciągu dnia, poprawę jakości życia i wydajności pracy.

OSA występuje u około 34% mężczyzn w średnim wieku i 17% kobiet w średnim wieku, a częstość występowania wynosi od 40% do 80% u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem płucnym, migotaniem przedsionków lub po udarze mózgu. Objawy obejmują nadmierną senność w ciągu dnia, poranne bóle głowy, zaburzenia pamięci, drażliwość, problemy z koncentracją, nokturię, spadek libido i zaburzenia erekcji.

AHA zaleca badania przesiewowe w kierunku OSA u pacjentów z opornym lub słabo kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, nadciśnieniem płucnym i nawracającym migotaniem przedsionków po kardiowersji lub ablacji. U pacjentów zakwalifikowanych do klasy II - IV w skali NYHA (New York Heart Association) niewydolności serca i podejrzeniu zaburzenia snu lub nadmiernej senności w ciągu dnia, uzasadniona jest ocena snu.

Ocenę w kierunku bezdechu sennego należy rozważyć u pacjentów z zespołem tachykardia - bradykardia lub częstoskurczem komorowym, u których po kompleksowej ocenie snu podejrzewa się bezdech senny. „Pacjenci z występującą w nocy dusznicą bolesną, po zawale mięśnia sercowego, z zaburzeniami rytmu serca mogą być szczególnie narażeni na współwystępujący bezdech senny” – czytamy w oświadczeniu AHA. Leczenie OBS należy rozważyć u wszystkich pacjentów, u których stwierdzono te problemy zdrowotne. W terapii może sugerować modyfikację stylu życia, szczególnie spadek wagi. Pacjentom z ciężkim OBS należy zaproponować CPAP, czyli metodę wspomagania oddychania stosowaną głównie w leczeniu bezdechu sennego, a także w przypadku niewydolności oddechowej. Należy przeprowadzić kontrolne testy snu w celu oceny skuteczności leczenia.

W podsumowaniu stwierdzono, że należy zintensyfikować badania nad sposobami identyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego u osób z OBS. A co najważniejsze, trzeba zwiększyć świadomość konieczności badań przesiewowych i leczenia OBS, zwłaszcza u pacjentów z ryzykiem sercowo-naczyniowym.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe