Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

AOTMiT uznała za zasadne objęcie refundacją toksyny botulinowej typu A w leczeniu migreny

Źródło: AOTMiT
Autor: Monika Stelmach |Data: 21.06.2021
 
 
Aż 30 proc. kobiet w grupie wiekowej 30-35 lat choruje na przewlekłą migrenę. Stosowanie toksyny botulinowej typu A ma wysoką skuteczność udowodnioną w randomizowanych badaniach i praktyce klinicznej w tym wskazaniu.
Częstość występowania migreny zależy od wieku, płci i rasy. Przed okresem dojrzewania wynosi ok. 4 proc., następnie zwiększa się do 35. roku życia, szybciej u płci żeńskiej niż męskiej. Na migrenę choruje średnio 6 proc. mężczyzn i 18 proc. kobiet (w grupie wiekowej 30-35 lat nawet 30 proc.).

We wszystkich zaleceniach opublikowanych po 2018 r. u osób dorosłych z migreną przewlekłą po co najmniej 2 lub 3 terapiach innymi lekami rekomendowane jest stosowanie toksyny botulinowej typu A. Część wytycznych wskazuje na możliwość równoległego wykorzystywania terapii niefarmakologicznych w celu maksymalizacji redukcji liczby dni z migreną. Eksperci zaznaczają również, że na efektywność i utrzymanie skutków terapii profilaktycznej toksyną botulinową typu A wpływ ma ograniczenie spożycia leków przeciwbólowych oraz detoksykacja.

Rada AOTMiT uznała, że technologia powinna być finansowana ze środków publicznych przede wszystkim ze względu na:
• wysoką skuteczność zastosowania toksyny botulinowej typu A w leczeniu migreny przewlekłej, udowodnioną w randomizowanych badaniach i rzeczywistej praktyce klinicznej,
• poprawę jakości życia i produktywności/aktywności społecznej pacjentów poddanych terapii,
• zmniejszenie kosztów bezpośrednich i pośrednich ponoszonych w związku z ciężkimi stanami migrenowymi,
• bezpieczeństwo technologii w przypadku stosowania u kobiet planujących dzieci.

Program lekowy „Leczenie migreny przewlekłej z wykorzystaniem toksyny botulinowej (ICD-10 G43)” powinien być prowadzony przez specjalistów w ośrodkach mających duże doświadczenie w leczeniu bólów głowy toksyną botulinową oraz mających dostęp do technik detoksykacji przed lub w trakcie terapii – zaznacza w swojej opinii Rada Przejrzystości AOTMiT.

Z opinią rady programowej zgodził się prezes AOTMiT, który również rekomenduje refundację toksyny botulinowej typu A w leczeniu migreny przewlekłej.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe