Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Ablacja czy leki antyarytmiczne w leczeniu napadowego migotania przedsionków?

Źródło: JAMA Cardiology
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 27.10.2021
 
 
Wyniki metaanalizy randomizowanych badań klinicznych wskazują, że ablacja jest związana z większą redukcją nawrotu migotania przedsionków i zmniejszeniem ryzyka napadowego migotania przedsionków oraz hospitalizacji. Leki antyarytmiczne są mniej skuteczne w prewencji kolejnych napadów.
Na łamach „JAMA Cardiology” ukazał się przegląd systematyczny z metaanalizą randomizowanych badań klinicznych dotyczących zastosowania ablacji lub leków antyarytmicznych w prewencji napadowego migotania przedsionków.

Naukowcy zidentyfikowali łącznie 6 randomizowanych badań klinicznych, z czego 609 uczestników zostało zrandomizowanych do ablacji i 603 do leków antyarytmicznych. Średnia wieku wyniosła 56 ±11 lat. W porównaniu z lekami ablacja była związana z większą redukcją nawrotu migotania przedsionków (leki antyarytmiczne 53% vs ablacja 32,3%; RR = 0,62; 95% CI: 0,51–0,74). W sumie pięciu pacjentów należało poddać ablacji, aby nie doszło do nawrotu migotania przedsionków u jednej osoby. Zastosowanie ablacji było również związane ze zmniejszeniem ryzyka objawowego napadu migotania przedsionków (RR = 0,44; 95% CI: 0,27–0,72) oraz hospitalizacji (RR = 0,32; 95% CI: 0,19–0,53). Nie odnotowano istotnych różnic w zakresie poważnych działań niepożądanych pomiędzy grupami.

W omawianej metaanalizie ablacja była skuteczniejsza w prewencji kolejnych napadów migotania przedsionków w porównaniu z lekami antyarytmicznymi.

Opracował: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), RR – Relative Risk (ryzyko względne)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.