Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Andeksanet alfa - antidotum na inhibitory czynnika Xa
Źródło: Damian Matusiak/https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1814051?query=featured_secondary https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6186922/ https://www.ema.europa.eu/en/news/first-antidote-reversal-anticoagulation-factor-xa-inhibitors-apixaban-rivaroxaban https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02329327 https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Andexanet+Alfa&Search=Apply&recrs=b&recrs=a&recrs=d&age_v=&gndr=&type=&rslt=
Autor: Marta Koblańska |Data: 05.05.2019
 
 
Leczenie przeciwkrzepliwe chroni przed wystąpieniem incydentów sercowo-naczyniowych, wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem krwawień. W literaturze fachowej podaje się, że aż 20% krwawień wewnątrzczaszkowych jest związanych ze stosowaniem doustnych koagulantów. Z racji skuteczności i prostoty stosowania (brak konieczności pomiaru INR) na popularności zyskują inhibitory czynnika Xa.
Do leczenia krwawień związanych z ich stosowaniem można użyć koncentratu czynników zespołu protrombiny, a także andeksanetu alfa, rekombinowanej nieaktywnej formy czynnika Xa, dopuszczonej do obrotu w trybie przyspieszonym przez FDA w maju 2018 roku, a na początku marca bieżącego roku lek otrzymał pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Europejskiej Agencji Leków. Na łamach The New England Journal of Medicine możemy się przekonać o skuteczności i bezpieczeństwie nowego leku.

352 pacjentom głównie w podeszłym wieku (mediana 77 lat) z jakimkolwiek krwawieniem będącym powikłaniem zażywania inhibitora Xa do 18 godzin od ostatniej dawki podano bolus z andeksanetem alfa, następnie 2-godzinną infuzję. Naukowcy sprawdzili, czy takie postępowanie doprowadzi do spadku aktywności danego inhibitora Xa w surowicy oraz czy u ilu pacjentów do 12 godzin od podania antidotum można uzyskać bardzo dobrą lub dobrą czynność układu krzepnięcia. Skuteczność oceniano w podgrupie pacjentów z potwierdzonym dużym krwawieniem i wyjściową aktywnością inhibitora czynnika Xa co najmniej 75 ng/ml.

Większość krwawień, które pojawiły się u badanych, to krwawienia wewnątrzczaszkowe (64%) lub z przewodu pokarmowego (26%). U pacjentów, którzy otrzymywali apiksaban, mediana aktywności leku przeciwkrzepliwego zmniejszyła się z 149,7 ng/ml na początku badania do 11,1 ng/ml po bolusie antidotum (zmniejszenie aktywności aż o 92%); z kolei u pacjentów, którzy otrzymywali rywaroksaban, mediana aktywności leku zmniejszyła się z 211,8 ng/ml do 14,2 ng/ml (zmniejszenie o 92%). Dobra lub bardzo dobra zdolność hemostatyczna pojawiła się u 82%pacjentów, u których dokonano takiej oceny (n=249). W ciągu 30 dni zgon stwierdzono u 49 pacjentów (14%), a jakikolwiek incydent zakrzepowo-zatorowy u 34 (10%).
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe