Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Antybiotyki w leczeniu zakażeń dolnych dróg oddechowych niebędących zapaleniami płuc

Źródło: The Lancet
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 26.10.2021
 
 
Wyniki badania z podwójnie ślepą próbą – o akronimie ARTIC PC – wskazują, że zastosowanie amoksycyliny nie skraca czasu infekcji dolnych dróg oddechowych niebędących zapaleniami płuc u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.
Jedną z przyczyn narastającej oporności na antybiotyki jest nadużywanie ich w podstawowej opiece zdrowotnej w leczeniu infekcji dróg oddechowych u dzieci. W brytyjskim randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, o akronimie ARTIC PC, zbadano, czy podawanie antybiotyków w leczeniu ambulatoryjnym zakażeń dolnych dróg oddechowych niebędących zapaleniami płuc u dzieci poprawia przebieg infekcji.

Badanie przeprowadzono w 56 gabinetach na terenie Anglii. Do badania włączono dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat z objawami infekcji dolnych dróg oddechowych (z występowaniem duszności, bólu w klatce piersiowej, kaszlu). Z obserwacji wykluczono dzieci, u których antybiotyki stosowano w ciągu ostatnich 30 dni; dzieci, u których dolegliwości wynikały z przyczyn nieinfekcyjnych; dzieci z immunosupresją oraz małych pacjentów w ciężkim stanie klinicznym. Uczestnicy byli randomizowani w równych proporcjach do amoksycyliny w dawce 50 mg/kg w zawiesinie lub do placebo trzy razy dziennie przez 7 dni. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas trwania umiarkowanych/ciężkich objawów związanych z infekcją.

W sumie zrandomizowano 432 dzieci, z czego pełne dane do oceny pierwszorzędowego punktu końcowego uzyskano od 317 (73%). Mediana czasu trwania ciężkich/umiarkowanych objawów wyniosła 5 dni (odstęp międzykwartylowy: 4–11 dni) w grupie interwencyjnej i 6 dni (4–15 dni) w grupie placebo, jednak różnica nie była istotna statystycznie (HR = 1,13; 95% CI: 0,90–1,42). Nie odnotowano również różnic w zakresie czasu trwania poszczególnych objawów.

Zastosowanie amoksycyliny nie skraca czasu infekcji dolnych dróg oddechowych niebędących zapaleniami płuc u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), HR – Hazard Ratio (hazard względny)
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.