Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Cechy polskich pacjentów z zawałem serca przed 40. rokiem życia

Redaktor: Iwona Konarska |Data: 03.12.2021
 
 
Na łamach „Kardiologii Polskiej” ukazało się retrospektywne badanie przeprowadzone przez zespół krakowskich naukowców dotyczące charakterystyki młodych pacjentów, u których doszło do zawału serca.
Badacze wykorzystali dane z Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej z lat 2014–2017 obejmujące ponad 230 tys. pacjentów z rozpoznaniem zawału serca. Za młodych pacjentów uznano tych, u których doszło do zawału serca przed 40. rokiem życia. W sumie w całej populacji 1,3 proc. pacjentów z zawałem serca miało mniej niż 40 lat. W 2014 roku młodzi pacjenci z zawałem stanowili 1,2 proc. całej grupy, podczas gdy w 2017 r. – 1,4 proc.

Młodzi pacjenci z zawałem serca w porównaniu ze starszymi częściej byli mężczyznami (odpowiednio: 86 proc. vs 66 proc.), częściej palili papierosy (38 proc. vs 23 proc.). W młodszej grupie pacjentów zawał serca częściej przebiegał jako zawał z uniesieniem odcinka ST (62 proc. vs 50 proc.), częściej dotyczył tętnicy wieńcowej z nieistotnym zwężeniem (14 proc. vs 7 proc.). Poza tym do zawału częściej dochodziło w wyniku zahamowania przepływu w lewej tętnicy zstępującej przedniej (51 proc. vs 36 proc.).

W latach 2014–2017 zwiększył się odsetek pacjentów, u których doszło do zawału serca przed 40. rokiem życia. Istotnie częstszym czynnikiem ryzyka zawału serca w tej grupie było palenie papierosów.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.