LEKARZ POZ
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy dołączenie prokinetyku do PPI może zmniejszyć ryzyko powstania rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO)?

Udostępnij:
Dodanie leku prokinetycznego do PPI może zmniejszyć ryzyko rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) – dowodzi badanie opublikowane na łamach JGH Open - An open acces Journal of Gastroenterology and Hepatology. W grupie otrzymujących PPI łącznie z prokinetykiem ryzyko SIBO wynosiło 1,8%, a w grupie otrzymującej sam PPI aż 13,2%.
Zaburzenie perystaltyki jelit jest główną przyczyną rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Prokinetyki poprawiają pasaż jelitowy a dodatkowo często są stosowane w terapii łączonej z inhibitorami pompy protonowej (PPI) u pacjentów z chorobą refluksową przełyku lub dyspepsją czynnościową. Wspomniane badanie miało na celu ocenę częstotliwości występowania SIBO i OCTT (Orocecal Transmit Time) u pacjentów przyjmujących PPI w porównaniu z pacjentami przyjmującymi PPI w połączeniu z prokinetykami. Badanie przekrojowe zakładało następujące kryteria:
• Wiek badanych – ponad 12 lat
• Podział badanych na 2 grupy : grupa A przyjmowała PPI przez ponad 3 miesiące, grupa B przyjmowała PPI z prokinetykiem przez ponad 3 miesiące
• Wszyscy pacjenci zostali poddani testowi oddechowemu z laktulozą LBT i testowi oddechowemu z glukozą (GBT) w celu oceny SIBO i OCTT.

Pacjentów rekrutowano wśród osób przyjmujących PPI lub PPI z prokinetykiem (itopryd lub cinitapryd lub levosulpiryd). Badani pacjenci przyjmowali jeden z następujących inhibitorów pompy protonowej: omeprazol, pantoprazol, rabeprazol. Czas trwania i rodzaj zastosowanego PPI nie były powiązane z występowaniem SIBO w tym badaniu. Łącznie przebadano 147 pacjentów przyjmujących PPI z powodu różnych wskazań (choroba refluksowa przełyku, dyspepsja, przewlekłe zapalenie żołądka, choroba wrzodowa). SIBO w grupie A (sam PPI) rozwinęło się u 13,2% pacjentów, a w grupie B (PPI + prokinetyk) tylko u 1,8 % pacjentów. Mediana występowania OCTT w grupie A wynosiła 130 w porównaniu z medianą 120 z grupy B. Mediana OCTT wśród pacjentów z SIBO - dodatnim wyniosła 160 (140–172,5) min. w porównaniu z pacjentami z SIBO-ujemnym, gdzie wynosiła 120 (103,75–150) min. (P = 0,002).

Głównym wnioskiem z badania było stwierdzenie, że zastosowanie prokinetyku u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej może zmniejszyć ryzyko występowania SIBO poprzez zwiększenie perystaltyki jelit i może zmniejszyć ryzyko SIBO będącego konsekwencją długotrwałego stosowania PPI.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.