Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy można kontynuować leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe po udarze krwotocznym? Zaskakujące dane

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30840-2/fulltext#%20 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6188453/
Autor: Aleksandra Lang |Data: 03.06.2019
 
 
Brytyjscy naukowcy w aż 122 szpitalach przeprowadzili randomizowane badanie, do którego zakwalifikowano 537 dorosłych pacjentów, którzy przed wystąpieniem udaru krwotocznego pobierali leki przeciwpłytkowe lub przeciwkrzepliwe i przeżyli pierwsze 24 godziny.
Krwotoczny udar mózgu jest rzadszy od niedokrwiennego, stanowiąc 10-15% wszystkich przypadków udarów. Jest obarczony bardzo wysoką śmiertelnością i odsetek zgonów w ciągu roku po udarze wynosi (w zależności od lokalizacji krwawienia) od 51% do nawet 65%, przy czym aż około połowa zgonów następuje w ciągu pierwszych dwóch dni. Pacjenci, którzy przeżywają, muszą funkcjonować dalej, a najczęściej są obarczeni licznymi chorobami współtowarzyszącymi i czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przyjmowania leków przeciwpłytkowych i/lub przeciwkrzepliwych. O tym, czy można je podawać pacjentom po udarze krwotocznym mówi publikacja, która ukazała się na łamach prestiżowego The Lancet.

Brytyjscy naukowcy w aż 122 szpitalach przeprowadzili randomizowane badanie, do którego zakwalifikowano 537 dorosłych pacjentów, którzy przed wystąpieniem udaru krwotocznego pobierali leki przeciwpłytkowe lub przeciwkrzepliwe i przeżyli pierwsze 24 godziny. Po tym czasie każdego pacjenta losowo przydzielano do grupy badawczej, kontynuującej wspomniane leczenie (n=268) i grupy kontrolnej, u której go zaniechano (n=269). Follow-up prowadzono przez medianę wynoszącą dwa lata i oceniono, w której z grup istotnie częściej dochodziło do ponownego krwawienia wewnątrzczaszkowego.

Wyniki okazały się dość zaskakujące, gdyż w grupie badawczej doszło do nawrotu u 4% chorych, podczas gdy w kontrolnej do 9% i powyższa różnica nie jest istotna statystycznie (p=0,060). Ponadto 7% pacjentów z grupy badawczej i 9% z kontrolnej doznało epizodu krwawienia wymagającego hospitalizacji oraz odpowiednio 15% i 14% doznało epizodu choroby zakrzepowo-zatorowej, a obie różnice także nie wykazały istotności statystycznej.

Badanie pokazuje, że pacjenci po udarze krwotocznym nie muszą odstawiać leków przeciwkrzepliwych lub przeciwpłytkowych; nie niesie to za sobą dodatkowego ryzyka udaru krwotocznego.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe