Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Czy sieci aptek obchodzą ustawę „apteka dla aptekarza”?

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: DIA we Wrocławiu
Holenderska sieć, która prowadzi w Polsce łącznie kilkaset aptek, mogła przejąć niezgodnie z przepisami dziewięć aptek w województwie dolnośląskim. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny wszczął z urzędu postępowanie w tej sprawie.
Dolnośląska Izba Aptekarska (DIA) skierowała do dolnośląskiego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego we Wrocławiu wniosek o wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie dziewięciu aptek ogólnodostępnych, przejętych przez holenderską sieć aptek.

Według oceny izby, na skutek przejęcia nastąpił rozrost grupy kapitałowej prowadzącej apteki na terenie kraju.

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny wszczął z urzędu postępowanie w sprawie i włączył izbę do niego na prawach strony. Obecnie jest ono w toku.

DIA wskazuje, że opisywane przejęcie zrodziło stan prawny sprzeczny z aktualnymi wymogami co do prowadzenia apteki, ustanowionymi przez ustawę z 2017 r., tzw. aptekę dla aptekarza. Wprowadziła ona m.in. maksymalny limit koncentracji aptek (4 apteki na terenie kraju, prowadzone samodzielnie lub w ramach grupy kapitałowej).

Od początku bieżącej kadencji obecne kierownictwo izby prowadzi zintensyfikowane działania, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku przejmowania aptek przez sieci apteczne, głównie te z zagranicznym kapitałem.

Izba zainicjowała postępowania administracyjne m.in. w odniesieniu do przejęć dokonanych przez dwa międzynarodowe fundusze kapitałowe. W październiku 2022 r. poinformowano o wygraniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dwóch spraw dotyczących próby przejęcia aptek przez zagraniczny fundusz kapitałowy za pomocą spółek zależnych.

Izba zwróciła także uwagę, że pomimo prawie sześciu lat obowiązywania ustawy, tzw. apteki dla aptekarza, przepisy są powszechnie omijane, a zjawisko przejmowania strategicznego dla państwa rynku aptecznego przez zagraniczny kapitał w dalszym ciągu jest obecne.

We wrześniu ub.r. Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu podjęła uchwałę, w której wezwała do pilnej nowelizacji ustawy, apteki dla aptekarza, w celu jej uszczelnienia i tym samym zatrzymania szkodliwego społecznie procesu przejmowania przez obcy kapitał polskiego rynku obrotu produktami leczniczymi.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.