Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czy statyny zwiększają skuteczność szczepień przeciwko pneumokokom? Wyniki badania StatVax
Źródło: DM/www.sciencedirect.com
Autor: Marta Koblańska |Data: 30.01.2019
 
 
Połączenie statyn oraz szczepień przeciw pneumokokom zwiększa siłę odpowiedzi immunologicznej na te szczepienia.
Szczepienia przeciwko pneumokokom zaleca się między innymi osobom powyżej 50. roku życia, cierpiącym z powodu przewlekłej choroby nerek, chorób nowotworowych, niedoborów odporności czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W wymienionych grupach chorych często współwystępują schorzenia sercowo-naczyniowe i zaburzenia metaboliczne, stanowiące wskazanie do przyjmowania statyn. O ile przyjmowanie statyn jest powszechne, o tyle szczepienia przeciwko pneumokokom u osób dorosłych są znacznie rzadsze. A szkoda, bo okazuje się, że połączenie powyższych może dawać znakomite rezultaty.

Grupa naukowców z Gainesville w Stanach Zjednoczonych przeprowadziła randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą oceniające wpływ statyn na siłę odpowiedzi immunologicznej wywołanej 23-walentną szczepionką przeciwko pneumokokom. 22 zdrowych ochotników wcześniej nieszczepionych przeciw pneumokokom zostało losowo przydzielonych do otrzymania 40 mg atorwastatyny (n=12) lub placebo (n=10) przez 28 dni; w 7. dobie od rozpoczęcia badania podano szczepionkę.

Całkowite miano przeciwciał przeciw pneumokokom w grupie otrzymującej atorwastatynę zmieniło się ze średniej wyjściowej wynoszącej 32,58 (SD 15,96) do 147,7 (SD 71,12) μg/ml w 21 dni po szczepieniu podczas gdy miano w grupie otrzymującej placebo osiągnęło wzrost z 30,81 (SD 13,04) do 104,4 (SD 45) μg/ml. Porównując krotność zmian między grupami zaobserwowano znaczący wzrost krotności całkowitego miana przeciwciał w grupie badawczej w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,0177).

Powyższy rezultat z pewnością wymaga potwierdzenia na większej populacji, jednak wskazuje na potencjalne korzyści współstosowania statyn oraz szczepienia przeciwko pneumokokom.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe