Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy telmisartan może zahamować powiększanie się tętniaka aorty?

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 01.09.2020
 
 
W badaniu klinicznym o akronimie TEDY (Telmisartan in the Management of Abdominal Aortic Aeurysm) oceniono czy telmisartan może zahamować powiększanie się tętniaka aorty brzusznej. Pacjenci z tętniakiem aorty brzusznej o średnicy od 35 do 49 mm byli randomizowani do telmisartanu z dawką 40 mg lub placebo. U pacjentów oceniano wielkość tętniaka przy pomocy ultrasonografii i tomografii komputerowej. Do tego odnotowano występowanie objawów i powikłań związanych z tętniakiem.
Naukowcy pierwotnie planowali zrekrutować 300 pacjentów. Ostatecznie leczenie rozpoczęło 106 pacjentów z grupy interwencyjnej i 101 w grupie placebo. 188 uczestników badania miało co najmniej dwa badania ultrasonograficzne, a 133 co najmniej dwa badania tomografii komputerowej. Szybkość powiększania się średnicy tętniaka w ultrasonografii w grupie otrzymującej telmisartan wynosiła 1,68 mm na rok, a placebo 1,78 mm na rok (p=0,66). Również w przypadku oceny średnicy za pomocą tomografii komputerowej oraz objętości tętniaka nie wykazano, aby telmisartan spowalniał powiększanie się tętniaka. Leczenie nie miało również wpływu na ryzyko związane z występowaniem objawów lub powikłań związanych z tętniakiem (RR=1,35; 95% CI: 0,54-3,35).

Badanie TEDY nie wykazało, aby stosowanie telmisartanu spowalniało powiększanie się tętniaka aorty brzusznej. Jednakże, badacze nie zrekrutowali wystarczającej liczby pacjentów oraz znaczny odsetek pacjentów nie miał wykonanych badań obrazowych, co wpłynęło na to, że bazowano na ograniczonej grupie badawczej.
RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne).
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe