Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Czy wskaźnik masy ciała jest powiązany z baPWV?

Udostępnij:
Szybkość fali tętna na kostce ramiennej (baPWV) jest ważnym klinicznym wskaźnikiem sztywności aorty i predyktorem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i związanych z otyłością.
Czy jednak wskaźnik masy ciała (BMI) jest powiązany z baPWV, nie zostało ustalone. Zespół naukowców chińskich postanowił sprawdzić i ustalić, czy istotnie występują tu zależności. Pod uwagę wzięto wskaźniki związane z tkanką tłuszczową, w tym BMI, wskaźnik tkanki tłuszczowej (BFR), objętość tkanki tłuszczowej (BFV) i obwód talii (WC). Uwzględniono zdrowych ochotników, a badano korelację szybkości fali tętna na kostce ramiennej z tymi wskaźnikami oraz czy szybkość może stanowić predyktor tych wskaźników.

Łącznie w badaniu wzięło udział 429 uczestników. Zmierzono u nich i zarejestrowano wskaźniki tkanki tłuszczowej, ciśnienie krwi, baPWV i wskaźniki metaboliczne krwi. Dokonano analizy związku baPWV i wskaźników odzwierciedlających zawartość tkanki tłuszczowej oraz ciśnienia krwi i efektu mediacji.

Jak stwierdzono, trzy różne typy wartości baPWV były istotnie skorelowane. Średni poziom baPWV był niezależnym czynnikiem ryzyka dla WC, BMI, BFR i BFV (exp(β) = odpowiednio 1,011, 1,004, 1,010 i 1,009), ale nie BMR. Jeśli chodzi o efekty mediacyjne, baPWV pozytywnie wpłynęło na WC (efekt całkowity = 0,011), BMI (efekt całkowity = 0,004) i BFV (efekt całkowity = 0,009) pośrednio przez ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, podczas gdy baPWV wpływało na BFR zarówno w sposób bezpośredni (efekt = 0,004), jak i pośredni. Jest więc widoczne, zauważają badacze, że poziom szybkości fali tętna na kostce ramiennej koreluje z otyłością i jest niezależnym czynnikiem ryzyka dla takich wskaźników jak obwód talii, BMI i objętość tkanki tłuszczowej. Poza tym szybkość fali tętna na kostce ramiennej wiąże się w sposób pośredni ze wskaźnikami ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a szybkość fali tętna na kostce ramiennej powiązana jest ze wskaźnikiem tkanki tłuszczowej zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.