Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
nunanotaku

Czy zamiast leczyć będą liczyć maseczki?

Źródło: PPOZ
Autor: Iwona Konarska |Data: 28.09.2020
 
 
Tagi: PPOZ, Janicka
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają zostać obciążeni nowym pozamedycznym zajęciem. Tak wynika z przekazanego do konsultacji projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.
– Zamiast leczyć pacjentów, będziemy ewidencjonować i liczyć! Maseczki, rękawice, przyłbice, a także inne wyroby medyczne wykorzystywane do badań i zabiegów – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Ewidencjonowanie ma dotyczyć długiej listy, na której znalazło się aż 39 wyrobów medycznych określonych w załączniku rozporządzenia. Zadaniem lekarzy POZ będzie wpisywanie nazwy handlowej każdego wyrobu medycznego, modelu, nazwy producenta, numeru seryjnego lub innego unikalnego numeru. Wymagany będzie także rok produkcji, przewidywany okres eksploatacji wyrobu medycznego zgodny z zaleceniami producenta, liczba badań albo zabiegów wykonanych przy użyciu wyrobu medycznego w roku poprzednim i źródło sfinansowania jego zakupu.

– Dane te są bardzo rozbudowane, a w przypadku liczby badań wręcz trudne do ustalenia! Ale to nie koniec zapowiadanych nowych obowiązków biurokratycznych. Zgodnie z projektem wymagane będzie także rozliczanie się ze środków ochrony osobistej, szczególnie potrzebnych w walce z epidemią COVID-19. Lekarze będą liczyć sztuki środka danego rodzaju nabytego przez podmiot w ciągu ostatnich trzech miesięcy i przekazywać dane osobno dla każdego z 12 środków określonych w załączniku do rozporządzenia (wymienia się tam m.in. maski, rękawice i przyłbice). Mając na uwadze ponad 6 tysięcy podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w ponad 9 tys. miejsc (w których już teraz należałoby zatrudnić dodatkowy personel nadzorujący i liczący zarówno wyroby medyczne, jak i środki ochrony osobistej!) w obecnej sytuacji kadrowej POZ jest to całkowicie nierealne i niezasadne przy obecnym kapitacyjnym finansowaniu POZ. Co więcej – mając na uwadze brak wskazania źródeł finansowania nowego zadania w POZ, jest ono całkowicie nie do przyjęcia – podkreśla Bożena Janicka.

Swoje uwagi lekarze PPOZ skierowali w piśmie do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia.

– Nasze stanowisko jest jasne! Konsultowany projekt rozporządzenia opiniujemy negatywnie, gdyż stanowi on kolejne obciążenie placówek POZ nadmierną sprawozdawczością zabierającą czas, który powinniśmy poświęcić pacjentom! – uzasadniają w swoim piśmie lekarze PPOZ.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe