Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czynniki rokownicze w przebiegu NDRP z towarzyszącym wysiękiem opłucnowym

Źródło: Prognostic factors affecting survival in non-small cell lung carcinoma patients with malignant pleural effusions. Umut Sabri Kasapoglu, Sibel Arınç, Sinem Gungor et al. The Clinical Respiratory Journal. Volume 10, Issue 6, November 2016, Pages 791–799. GS
Autor: Mariusz Bryl |Data: 25.01.2017
 
 
Rak płuca stanowi najczęstszą przyczynę wysięku opłucnowego związanego z nowotworem złośliwym. Wśród pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca oraz towarzyszącym wysiękiem opłucnowym mediana przeżycie wynosi zaledwie 3-4 miesiące. Umut Sabri Kasapoglu i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu określenie 2-letniego przeżycie w grupie pacjentów z rakiem płuca oraz współistniejącym wysiękiem opłucnowym oraz czynników prognostycznych w tej grupie chorych. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma The Clinical Respiratory Journal.
Do badania włączono 139 (69.8%) mężczyzn oraz 60 (30.2%) kobiet z rozpoznanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (mediana wieku 64 lata). Mediana przeżycia wyniosła 4,4 miesiące. Najczęściej za wysięk w jamie opłucnowej odpowiadał adenocarcinoma (80,4%). Analiza jednoczynnikowa wykazały, iż czynnikami rokowniczymi były płeć (P < 0.001), współistnienie wysięku w jamie opłucnowej z przerzutami odległymi (P = 0.025), niższe osoczowe stężenie albumin (P < 0.0001), niższe stężenie białka w płynie opłucnowym (P < 0.0001), podwyższone osoczowe stężenie LDH (P = 0.003) oraz CRP (P < 0.0001), leukocytoza (P < 0.0001), typ histologiczny (P = 0.004) oraz podjęte postępowanie lecznicze (P < 0.0001). W przeprowadzonej analizie wieloczynnikowej wykazano, iż osoby, które posiadały wyższe osoczowe stężenie CRP (P = 0.017), niższe stężenie albumin w surowicy (P = 0.009) oraz niższe stężenie białka w płynie opłucnowym (P = 0.003), z przerzutami odległymi (P = 0.003) przeżywały istotnie krótszy okres czasu.
Reasumując, autorzy powyższego badania przedstawiają najistotniejszy czynniki rokownicze wśród pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz współistniejącym wysiękiem opłucnowym. Dane te pozwolą na zakwalifikowanie pacjentów do odpowiedniej grupy ryzyka zgonu.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe