Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Dupilumab korzystny w leczeniu AZS u dzieci

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Pediatr Allergy Immunol. 2022 Dec;33(12):e13887. doi: 10.1111/pai.13887 Kamphuis E, Boesjes CM, Loman L, Bakker DS, Poelhekken M, Zuithoff PAN, Kamsteeg M. Dupilumab in daily practice for the treatment of pediatric atopic dermatitis: 28-week clinical and biomarker results from the BioDay registry
Dupilumab okazał się skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia atopowego zapalenia skóry (AZS) w badaniach klinicznych u dzieci. Jednak nie zbadano jego działania w codziennej praktyce lekarskiej.
Tym zajęła się holenderska grupa badawcza, która oceniła wpływ 28-tygodniowego leczenia dupilumabem w codziennej praktyce na skuteczność, bezpieczeństwo i biomarkery w surowicy u dzieci i młodzieży z AZS o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Pacjenci zgłaszali się do poradni na początku leczenia oraz w 4., 16. i 28. tygodniu terapii. Stan schorzenia oceniano za pomocą wskaźnika obszaru i ciężkości wyprysku (EASI), globalnej oceny badacza (IGA), numerycznej skali oceny (NRS) świądu i bólu oraz pomiaru wyprysku zorientowanego na pacjenta (POEM). Zmierzono dziewiętnaście biomarkerów surowicy związanych ze stanem schorzenia i obliczono przewidywany EASI (p-EASI). Oceniono także działania niepożądane.

Łącznie do grupy badanej zaliczono 61 pacjentów. Odpowiednio 75,4 proc., 49,2 proc. i 24,6 proc. osiągnęło EASI-50, EASI-75 i EASI-90, a 36,1 proc. uzyskało czysty wynik IGA. Poprawę o ≥4 punkty w skali POEM, świądu NRS i bólu NRS osiągnęło odpowiednio 84,7 proc., 45,3 proc. i 77,4 proc. pacjentów. Biomarkery TARC, PARC, periostyna, sIL-2Ra i eotaksyna-3 znacząco spadły podczas leczenia, a p-EASI wykazał istotną korelację z ciężkością choroby. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zapalenie spojówek (n = 10) i ból głowy (n = 4).

Jak stwierdzili badacze, leczenie dupilumabem znacząco poprawiło stan pacjentów, zmniejszając objawy związane z chorobą. Spadły także biomarkery w surowicy związane z ciężkością choroby u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.