Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
E-papierosy, czy tabletki i plastry?
Źródło: DM/www.nejm.org
Autor: Marta Koblańska |Data: 04.02.2019
 
 
Wśród pacjentów, którzy rzucali palenie przy pomocy e-papierosów odsetek niepalących po roku od początku terapii wynosił 18%, a w grupie leczonej farmakologicznie 9,9% (p<0,001), jednakże wśród "nowych niepalących" aż 80% osób z grupy e-papierosów i zaledwie 9% z grupy środków farmakologicznych nadal zażywało 52 tygodnie po rozpoczęciu próby środek pomagający porzucić pierwotny nałóg.
Palenie papierosów, mimo ogromnej liczby dowodów na przyczynianie się do wielu chorób, w tym sercowo-naczyniowych i nowotworowych, wciąż pozostaje bardzo powszechnym nałogiem. Część uzależnionych sięga po środki farmakologiczne, inni sięgają po e-papierosy jako "nieszkodliwy" substytut. Która z metod jest skuteczniejsza? Odpowiedzi jak zwykle dostarczają nam naukowcy, którzy zabrali głos na łamach The New England Journal of Medicine.

W badaniu wzięło udział 886 dorosłych palaczy, którzy zdecydowali się porzucić nałóg. Część badanych otrzymała farmakologiczne środki antynikotynowe, inni otrzymali e-papierosy; oprócz tego leczenie obejmowało cotygodniowe wsparcie behawioralne przez co najmniej 4 tygodnie. Jako wykładnik skuteczności postępowania przyjęto utrzymującą się abstynencję przez co najmniej rok, która została potwierdzona biochemicznie podczas ostatniej wizyty podczas eksperymenty.

Wśród pacjentów, którzy rzucali palenie przy pomocy e-papierosów odsetek niepalących po roku od początku terapii wynosił 18%, a w grupie leczonej farmakologicznie 9,9% (p<0,001), jednakże wśród "nowych niepalących" aż 80% osób z grupy e-papierosów i zaledwie 9% z grupy środków farmakologicznych nadal zażywało 52 tygodnie po rozpoczęciu próby środek pomagający porzucić pierwotny nałóg. Uczucie podrażnienia nosogardzieli zgłaszano częściej w grupie zażywającej e-papierosy (65,3% vs. 51,2%), a nudności częściej w grupie stosującej środki farmakologiczne (37,9% vs. 31,3%) Co ważne, w grupie stosującej e-papierosy odnotowano większy spadek częstości występowania kaszlu i odksztuszania plwociny, natomiast nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między grupami w częstości występowania duszności.

Badanie wykazało przewagę e-papierosów w skutecznym rzucaniu palenia. Pozostaje zatem pytanie o bezpieczeństwo samych e-papierosów. W świetle obecnych danych wydaje się, iż są one zdecydowanie mniej szkodliwe od zwykłych papierosów - czy w tym przypadku wybór "mniejszego zła" może przynieść "dużo dobra"?
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe