LEKARZ POZ
Zaburzenia psychiczne
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Esketamina skutecznie zapobiega nawrotom depresji

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2735111 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5809481/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4260060/ https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-nasal-spray-medication-treatment-resistant-depression-available-only-certified
Autor: Aleksandra Lang |Data: 11.06.2019
 
 
Na łamach The JAMA Psychiatry opublikowano wyniki próby, w której badano skuteczność donosowego podawania esketaminy (izomer ketaminy, znanego anestetyku) w prewencji nawrotów epizodów depresji u pacjentów bez powodzenia leczonych antydepresantami (depresja oporna na leczenie). Warto dodać, że w wymienionej postaci choroby lek został dopuszczony do stosowania przez FDA 6. marca 2019 roku.
Depresja jest bardzo częstą chorobą, która rocznie dotyka nawet 7% Europejczyków. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2020 roku choroba ta stanie się drugą najczęstszą chorobą przewlekłą na świecie. Stosowane obecnie terapie w dużej mierze pozwalają pacjentom na normalne funkcjonowanie, jednak u części pacjentów dochodzi do oporności na stosowane leczenie.

Na łamach The JAMA Psychiatry opublikowano wyniki próby, w której badano skuteczność donosowego podawania esketaminy (izomer ketaminy, znanego anestetyku) w prewencji nawrotów epizodów depresji u pacjentów bez powodzenia leczonych antydepresantami (depresja oporna na leczenie). Warto dodać, że w wymienionej postaci choroby lek został dopuszczony do stosowania przez FDA 6. marca 2019 roku.

Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, do którego zakwalifikowano ostatecznie 297 pacjentów z chorobą w stanie remisji osiągniętej za pomocą doustnych leków przeciwdepresyjnych i esketaminy; zostali oni przydzieleni w stosunku 1:1 do otrzymywania antydepresantu plus esketaminy w sprayu donosowym (grupa badawcza) lub antydepresantu plus placebo.

Wśród 297 osób u 176 udało się osiągnąć stabilną remisję, istotnie częściej u osób kontynuujących leczenie esketaminą (45,3% vs. 26,7%, p=0,003). Wśród 121 osób, które uzyskały stabilną odpowiedź na leczenie, stosowanie esketaminy także przyniosło korzyści w zakresie zapobiegania nawrotom choroby (25,8% w grupie kontrolnej i 57,6% w grupie badawczej, p<0,001). Esketamina w połączeniu z doustnymi lekami przeciwdepresyjnymi zmniejszyła ryzyko nawrotu choroby aż o 51% wśród pacjentów, którzy osiągnęli stabilną remisję i u 70% wśród tych, którzy uzyskali stabilną odpowiedź na leczenie. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi zgłaszanymi u pacjentów leczonych esketaminą były przemijające zaburzenia odczuwania smaku, zawroty głowy, senność i zawroty głowy.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe