Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ewolokumab skutecznie zapobiega incydentom sercowo-naczyniowym
Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2733138 https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150717132330/anx_132330_pl.pdf
Autor: Aleksandra Lang |Data: 04.06.2019
 
 
Choroby sercowo-naczyniowe są wiodącą przyczyną zgonów. Walka z głównymi czynnikami ryzyka (głównie paleniem papierosów, otyłością i brakiem aktywności fizycznej) najczęściej jest nieefektywna, co skłania do wdrażania farmakoterapii zabezpieczającej przed występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych. O wysokiej skuteczności kolejnego leku przekonuje publikacja, która ukazała się na łamach prestiżowego The JAMA Cardiology.
Międzynarodowy zespół naukowców dokonał drugorzędowej analizy randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą (The FOURIER) oceniającego zastosowanie ewolokumabu, przeciwciała przeciwko PCSK9, w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Analiza objęła aż 27 564 pacjentów (mediana wieku 63 lata, mediana LDL-C 92mg/dl, 69% pacjentów leczonych wysokimi dawkami statyn); oceniono, na ile badany lek jest skuteczny w zapobieganiu zgonom, zawałom serca, udarom mózgu czy ostrym zespołom wieńcowym.

Spośród ponad 27-tysięcznej populacji u 2907 osób doszło do pierwszego w życiu incydentu sercowo-naczyniowego, w sumie doszło do 4906 takich zdarzeń. Okazało się, że wśród osób otrzymujących ewolokumab udało się zredukować odsetek zdarzeń sercowo-naczyniowych o 18% (RR 0,82, p<0,001), zarówno pierwotnych (HR 0,85, p<0,001) jak i wtórnych (RR 0,74). Analizy wykazały, że na każde 1000 osób leczonych przez 3 lata ewolokumab zapobiega incydentom sercowo-naczyniowym u 52 osób. Efekt protekcyjny leku jest najsilniej wyrażony dla zawału serca (RR 0,74, p<0,001) i udaru mózgu (RR 0,77, p=0,007).

Ewolokumab jest niestety lekiem bardzo drogim, przez co jego stosowanie pozostaje ograniczone.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe