Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

FEnIKS nie zachwycił

Źródło: Porozumienie Zielonogórskie
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 12.05.2022
 
 
Tagi: FEnIKS
Projekt programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” (FEnIKS) w obecnym kształcie nie spełnia założeń polityki spójności, czyli wyrównywania szans mieszkańców terenów wykluczonych, z gorszym dostępem do opieki zdrowotnej.
Tak eksperci ochrony zdrowia oceniają projekt FEnIKS. Wspólne stanowisko w sprawie nowelizacji projektu przekazali ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu.

Przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia IFIC Polska wskazali cztery fundamentalne kwestie, które powinny zostać uwzględnione w nowelizacji i realizacji programu:

1. Efektywne, dopasowane wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej i koordynacji oraz integracji z innymi segmentami ochrony zdrowia, czyli podstawy zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawy odporności systemu ochrony zdrowia.

2. Zmiana dyskryminacyjnego, nieuzasadnionego zapisu "wsparcie w ramach programu kierowane będzie głównie do podmiotów publicznych świadczących usługi publiczne". Z punktu widzenia unijnych przepisów o pomocy publicznej, wsparcie dla podmiotów prywatnych, jeśli te udzielają usług o charakterze publicznym, nie jest uznawane za działalność rynkową i nie jest pomocą publiczną.

3. Centralna realizacja zadania alokacji środków unijnych przez Ministerstwo Zdrowia poprzedzona mapowaniem potrzeb regionalnych w podstawowym zabezpieczeniu zdrowotnym, w celu zachowania spójności i efektywności zarówno międzyregionalnej, jak i regionalno-centralnej.

4. Przyznanie dopasowanego, celowego wsparcia inwestycyjnego na podstawie przeprowadzonej oceny poziom rozwoju i deklaracji do wdrażania zmian proefektywnościowych podmiotów, na podstawie zwalidowanych kryteriów ewaluacyjnych i z użyciem korektorów.

Zdaniem autorów stanowiska, przywracanie właściwej piramidy świadczeń stanowi istotny cel, dla którego należy podjąć strategiczne oraz spójne działania regulacyjne, prowadzące do wsparcia polskiego systemu ochrony zdrowia, aby był on gotowy na wyzwania.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.