Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Galcanezumab, inhibitor CGRP, skuteczny w prewencji migrenowych bólów głowy

Źródło: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1813440
Autor: Alicja Kostecka |Data: 19.07.2019
 
 
Klasterowy ból głowy należy do grupy idiopatycznych bólów głowy, w których zaangażowany jest trójdzielno-naczyniowy układ nocyceptywny (bólowy) wraz z aktywacją odruchów czaszkowego układu autonomicznego.
Brytyjsko-amerykański zespół naukowców przeprowadził randomizowane badanie, w którym pacjentom podawano galcanezumab (humanizowane przeciwciało przeciwko CGRP).
Charakteryzuje się atakami silnego, jednostronnego bólu, który jest zlokalizowany w obrębie oczodołu, nadoczodołowo, skroniowo lub w dowolnej kombinacji wyżej wymienionych i trwa15–180 minut, występując od raz na dwa dni do nawet ośmiu razy dziennie. Bólowi może towarzyszyć przekrwienie spojówki, łzawienie, wyciek z nosa, pocenie się czoła i twarzy, zwężenie źrenicy, opadanie i/lub obrzęk powiek, a także niepokój lub pobudzenie.

Z racji tak dotkliwych objawów podjęto próby opracowania leku skutecznego w prewencji napadów klasterowego bólu głowy. Brytyjsko-amerykański zespół naukowców przeprowadził randomizowane badanie, w którym pacjentom podawano galcanezumab (humanizowane przeciwciało przeciwko CGRP) w dawce 300mg (s.c. na początku badania i po miesiącu) lub placebo.

Spośród 106 włączonych pacjentów 49 losowo przydzielono do grupy otrzymującej galcanezumab i 57 do otrzymywania placebo. Średnia liczba ataków klasterowych bólów głowy na tydzień w okresie wyjściowym wynosiła 17,8±10,1 w grupie galcanezumabu i 17,3±0,1 w grupie placebo. Okazało się, że zmniejszenie tygodniowej częstości ataków w grupie badawczej w tygodniach od 1. do 3. wynosiło 8,7 w grupie galcanezumabu w porównaniu z 5,2 w grupie placebo (p=0,04). Odsetek pacjentów, u których częstość bólu głowy zmniejszyła się o co najmniej 50% w 3. tygodniu, wynosił 71% w grupie otrzymującej galcanezumab i 53% w grupie placebo. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w częstości występowania zdarzeń niepożądanych; wyjątkiem było pojawienie się bólu w miejscu iniekcji u 8% pacjentów w grupie otrzymującej galcanezumab.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe