LEKARZ POZ
Choroby układu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Genetyczne podłoże anoreksji

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: https://www.nature.com/articles/s41588-019-0439-2?_sg=-u--bkoksDkKZXl1UsUsnAjzKSQXedsBh2MiOPfbUYo2QMFkqQ0SD9BdTfb3kkfhTtfe3PD_eg3xnvw.btKSftAImQlbcLsIDIzhke6WEzMWLJ0wWwWmKZEYs3FBix3DaZb6yN8PqD5VKCQhTzNRrTuOlXT_9c3hQBelSg
Jadłowstręt psychiczny dotyka około 0.9- 4 % kobiet oraz 0.3 % mężczyzn. Jest to wyniszczająca choroba psychiatryczna, skutkująca, oprócz samego spadku masy ciała ( wraz ze wskaźnikiem BMI), powikłaniami w postaci konsekwencji niedożywienia ( zaburzenia elektrolitowe, niewydolność serca, zaburzenia równowagi hormonalnej).
Teorie opisujące podłoże tej choroby są różnorakie, obejmując ujęcie psychodynamiczne ( niechęć wobec zmian związanych z okresem dojrzewania), jak również poznawczo- behawioralne ( zachowania będące sutkiem zaburzenia obrazu własnego ciała). W szukaniu odpowiedzi na pytanie o istotę anoreksji z pomocą przychodzą badania genetyczne ( Genome- Wide Association Studies, GWAS).

Badania GWAS obejmują analizę całego genomu oraz korelowanie występującego zestawu genetycznego z daną cechą. Najczęściej badanymi pojęciami są Polimorfizmy Pojedynczego Nukleotydu (SNP) .
W przypadku anoreksji, ostatnie wieloośrodkowe badanie, przeprowadzone na materiale genetycznym, pochodzącym od 16 922 osób chorych wykazało obecność istotnych statystycznie różnic, względem zdrowej populacji, w obrębie 8 loci genowych. Geny, w których znaleziono odrębności, zajmują się regulowaniem procesów: aktywności fizycznej, metabolizmu glukozy oraz lipidów, a także procesów wzrostu. Ponadto badania wykazały silną korelację z innymi chorobami psychiatrycznymi.

W świetle uzyskanych dowodów, należy zweryfikować aktualne podejście do istoty jadłowstrętu psychicznego, zastanawiając się nad jego metaboliczną komponentą, która być może odgrywa w nim główną rolę.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.