Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Grypa zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca

Źródło: Acute myocardial infarction and influenza: a meta-analysis of case–control studies; Michelle Barnes, Anita E Heywood, Abela Mahimbo, Bayzid Rahman, Anthony T Newall, C Raina Macintyre; Heart 2015;101:21 1738-1747 Published Online First: 26 August 2015 doi
Autor: Andrzej Kordas |Data: 29.10.2015
 
 
Zawał mięśnia sercowego odpowiada za znaczny odsetek zgonów oraz niepełnosprawności w skali globalnej. W ostatnim czasie autorzy badań naukowych na podstawie przeprowadzonych badań obserwacyjnych sugerowali istnienie związku pomiędzy zachorowalnością na grypę a występowaniem zawału mięśnia sercowego. Wykazano ponadto, iż wśród pacjentów z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca zastosowanie szczepienia przeciwko grypie zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo – naczyniowych.
Anita Heywood i wsp. zaprojektowali przegląd systematyczny dotychczasowych badań kliniczno-kontrolnych celem oceny związku pomiędzy zachorowalnością na grypę a występowaniem następczego zawału serca oraz celem określenia korelacji pomiędzy stosowaniem szczepień przeciwko grypie a ryzykiem wystąpienia zawału serca. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma Heart.

Przeglądem systematycznym oraz metaanalizą objęto 16 badań, spośród czego 8 traktowało na temat ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego u chorych szczepionych przeciwko grypie, podczas gdy 10 badań oceniało korelację pomiędzy zachorowalnością na grypę a występowaniem następczego zawału serca.

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż niedawno przebyta grypa znamiennie częściej występowała wśród chorych z następczym zawałem mięśnia sercowego (OR 2.01; 95% CI 1.47 - 2.76). Wykazano dodatkowo istotną ujemną korelację pomiędzy stosowaniem przez pacjentów szczepień przeciwko grypie oraz ryzykiem wystąpienia następczego zawału serca (OR 0.71; 95% CI 0.56 - 0.91).

Podsumowując, autorzy powyższego przeglądu systematycznego oraz metaanalizy potwierdzili znamienną korelację pomiędzy zachorowalnością na grypę a występowaniem następczego zawału serca. Wykazano ponadto istotnie rzadsze występowanie zawału serca wśród chorych szczepionych przeciwko grypie.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe