LEKARZ POZ
Choroby układu dokrewnego i przemiany materii
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jak często intensywna farmakoterapia cukrzycy typu 2 skutkuje epizodami ciężkiej hipoglikemii?

Źródło: McCoy RG, Lipska KJ, Yao X, Ross JS, Montori VM, Shah ND. Intensive Treatment and Severe Hypoglycemia Among Adults With Type 2 Diabetes. JAMA Intern Med. 2016;176(7):969-978. GS/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 05.09.2016
 
 
Intensywna farmakoterapia cukrzycy insulinoniezależnej może zwiększać ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Rozalina G i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu określenie częstości występowania ciężkiej hiperglikemii w przypadku stosowania intensywnego leczenia farmakologicznego wśród chorych z insulinoniezależną cukrzycą typu 2.
Pacjentów zakwalifikowanych do badania podzielono na dwie grupy: grupę pacjentów z licznymi obciążeniami dodatkowymi (takimi jak wiek > 75 r.ż, współistniejące otępienie, schyłkowa niewydolność nerek, obecność co najmniej 3 przewlekłych, poważnych schorzeń) oraz grupę pacjentów bez dodatkowych obciążeń. Jako intensywną farmakoterapię traktowano leczenie skutkujące osiągnięciem stężenia hemoglobiny glikowanej poniżej 7.0%.

Badaniem objęto grupę 31 542 pacjentów (mediana wieku 58 lat, 49.1% grupy badanej stanowiły kobiety, 57.7% pacjentów stanowiły osoby rasy białej).

Wśród pacjentów bez dodatkowych obciążeń ryzyko wystąpienia ciężkiej hipoglikemii w czasie dwóch lat stosowania standardowej farmakoterapii oszacowano na 1.02% (95% CI, 0.87%-1.17%), natomiast 1.30% (95% CI, 0.98%-1.62%) wśród chorych, u których zastosowano intensywną farmakoterapię.

Wśród pacjentów z licznymi obciążeniami dodatkowymi ryzyko wystąpienia ciężkiej hipoglikemii w czasie dwóch lat stosowania standardowej farmakoterapii oszacowano na 1.74% (95% CI, 1.28%-2.20%), natomiast 3.04% (95% CI, 1.91%-4.18%) wśród chorych, u których zastosowano intensywną farmakoterapię.

Podsumowując, wśród pacjentów z licznymi obciążeniami dodatkowymi stosowanie intensywnej farmakoterapii insulinoniezależnej cukrzycy typu 2 skutkuje podwojeniem ryzyka wystąpienia ciężkiej hipoglikemii.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.