Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Jak przeprowadzić reformę, gdy się na niej oszczędza

Źródło: PTMR, IKA
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 27.07.2022
 
 
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej jest zaskoczone, że minister zdrowia zaakceptował rekomendacje prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Są one krzywdzące i sprzeczne z założeniami o rosnącej roli podstawowej opieki zdrowotnej.
W piśmie wystosowanym do Adama Niedzielskiego Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej „zwraca uwagę na nierówności w podziale środków podwyżkowych, krzywdzące znacząco podstawową opiekę zdrowotną. Rekomendacja prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wskazuje na podwyżkę o 6,26 proc. stawki kapitacyjnej dla podstawowej opieki zdrowotnej, przy podwyżce wydatków NFZ na wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej ogółem o 22,4 proc. (…) Obecny kształt podziału środków na podwyżki marginalizuje POZ, jest sprzeczny z publicznie głoszonymi tezami o kluczowej roli POZ w systemie ochrony zdrowia i powoduje ryzyko pogorszenia dostępności do świadczeń, a także utrudnienie we wdrożeniu planowanej od jesieni koordynacji opieki w POZ. (…) Zgoda ministra zdrowia na błędną i krzywdzącą wycenę AOTMiT jest dla nas niezrozumiała. Apelujemy o ponowną analizę i zastosowanie algorytmu zgodnego z realiami prowadzenia działalności w sytuacji rosnącej inflacji oraz konieczności dostosowania się do wymogów ustawy o wynagrodzeniach, aby lekarze rodzinni mogli realizować projakościowe zmiany w POZ i aby nie dopuścić do pogorszenia dostępności do świadczeń POZ.”

Pod listem podpisał się zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej:
– dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas – prezes,
– dr hab. Jarosław Drobnik,
– prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch,
– dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak,
– dr hab. Karolina Kłoda,
– dr hab. Bożena Mroczek,
– lek. Joanna Szeląg.

Pełną treść listu zamieszczamy poniżej:
STANOWISKO PTMR

Założenia są sensowne. Reforma skupia się na pięciu zmianach: realizacji programów profilaktycznych, poszerzeniu zakresu badań diagnostycznych, zmianie opieki nad chorymi przewlekle, wdrożeniu opieki koordynowanej POZ oraz na wprowadzeniu rozliczania jednostkowego wybranych porad pielęgniarskich.

– Pacjenci i lekarze oczekują od POZ większego zakresu badań diagnostycznych – stwierdził szef Ministerstwa Zdrowia. – Myśląc o całej piramidzie świadczeń, która w systemie opieki zdrowotnej jest realizowana, chcieliśmy, żeby jak największy zakres świadczeń był realizowany na poziomie POZ – dodał.

Przy okazji informowania o poszerzonym zakresie możliwości POZ padały też słowa o dużym dofinansowaniu, m.in. w postaci budżetu powierzonego. Gdy jednak doszło do bardziej aptekarskich wyliczeń, okazało się, że być może POZ ma być fundamentem piramidy świadczeń, ale słabo opłacanym.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.