Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Jednak nie w ministerstwie wręcza się prawo wykonywania zawodu

Źródło: NRL/MZ
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 23.01.2021
 
 
Po interwencji prezesa NRL, treść materiału zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w rubryce aktualności pt. „Pierwsi lekarze spoza UE otrzymali zgodę na wykonywania zawodu w Polsce w tzw. systemie uproszczonym” została poprawiona.
Jak czytamy na stronie NRL: Prawo wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarze mogą nabyć wskutek decyzji okręgowej rady lekarskiej.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do ministra zdrowia o dokonanie niezwłocznego sprostowania lub stosownej zmiany treści materiału zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pt. „Pierwsi lekarze spoza UE otrzymali zgodę na wykonywania zawodu w Polsce w tzw. systemie uproszczonym”. W opinii prezesa NRL fragment na końcu artykułu, gdzie wymienia się „Lekarzy, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu w trybie uproszczonym” był nieścisły. Zapis wskazujący, że osoby tam wymienione rzekomo uzyskały już prawo wykonywania zawodu wprowadzał czytelników w błąd.

Fragment ten, w komunikacie resortu zdrowia, brzmiał następująco: „Lekarz, który otrzymał prawo wykonywania zawodu w tzw. systemie uproszczonym, ma w Polsce status lekarza bez specjalizacji. Jego specjalizacja zdobyta w dotychczasowej karierze może zostać uznana dopiero, gdy lekarz posiada Prawo Wykonywania Zawodu o charakterze nieograniczonym.”

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty procedura nabycia prawa wykonywania zawodu przez lekarzy posiadających dyplom uzyskany poza obszarem Unii Europejskiej odbywa się dwuetapowo. Minister zdrowia jest organem administracyjnym uprawnionym do wydania decyzji o udzieleniu tym osobom zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty, natomiast prawo wykonywania zawodu można nabyć dopiero wskutek decyzji okręgowej rady lekarskiej.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe