Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kanagliflozyna spowalnia rozwój nefropatii cukrzycowej

Źródło: Damian Matusiak/https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1811744?query=main_nav_lg https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4934905/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4964290/
Autor: Marta Koblańska |Data: 23.04.2019
 
 
Przyjmowanie kanagliflozyny wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem konieczności dializowania i przeszczepu nerek o około 30%.
Według danych literaturowych około 16% populacji na całym świecie cierpi z powodu przewlekłej choroby nerek, definiowanej jako utrzymujące się co najmniej przez 3 miesiące zaburzenie strukturalne lub funkcjonalne. Jedną z najczęstszych chorób prowadzących do stopniowego upośledzenia ich funkcji jest cukrzyca; aż około jedna trzecia pacjentów chorych na cukrzycę doświadcza powikłania w postaci przewlekłej choroby nerek. Ważne jest zatem nie tylko wyrównanie cukrzycy, lecz także stosowanie leków wykazujących dodatkowo działanie nefroprotekcyjne.

Na łamach The New England Journal of Medicine ukazały się wyniki randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą oceniającego skuteczność kanagliflozyny w spowalnianiu postępu przewlekłej choroby nerek u pacjentów z cukrzycą; ponadto oceniono ryzyko sercowo-naczyniowe związane ze stosowaniem leku. Do badania włączono 4401 pacjentów z GFR w zakresie od 30 do <90ml/1,73m2 oraz wskaźnikiem albumina/kreatynina w zakresie 300-5000; ponadto wszyscy uczestnicy badania przyjmowali ACI, dobrze znane z działania nefroprotekcyjnego. Pacjentów przydzielono do grupy badawczej, otrzymującej 100mg kanagliflozyny raz dziennie doustnie oraz do grupy kontrolnej otrzymującej placebo; follow-up prowadzono około 2,5 roku.

Przyjmowanie inhibitora SGLT-2 wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem konieczności dializowania i przeszczepu nerek o około 30% (p=0,00001). Ponadto kanagliflozyna o 34% zmniejszała ryzyko podwojenie stężenia kreatyniny oraz schyłkowej niewydolności nerek w trakcie trwania obserwacji, a także redukowała ryzyko zgonu z przyczyn nerkowych (p<0,001). Oprócz działania nefroprotekcyjnego lek wykazał także skuteczność w zakresie zapobieganiu zawałom serca, udarom mózgu i zgonom z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR 0,80, p=0,01); jego stosowanie prowadziło także do istotnego spadku częstotliwości hospitalizacji z powodu niewydolności serca (HR 0,61, p<0,001).

Coś za coś - mimo skuteczności w zakresie zapobiegania powikłaniom nerkowym i sercowo-naczyniowym poważnym ograniczeniem stosowania inhibitorów SGLT-2 pozostaje niestety cena.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe