LEKARZ POZ
Choroby układu krążenia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Konsumpcja kawy a ryzyko tachyarytmii

Źródło: JAMA Network
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 13.10.2021
 
 
Wyniki badania kohortowego, w którym przez 12 lat obserwowano prawie 400 tys. osób, wykazały, że konsumpcja kawy była związana z mniejszym ryzykiem rozwoju tachyarytmii. W modelu wieloczynnikowym hazardu Coxa każda dodatkowa filiżanka kawy obniżała to ryzyko o 3 proc.
Powszechnie uważa się, że konsumpcja kofeiny może prowadzić do arytmii serca – tłumaczy się to wpływem kofeiny na gospodarkę elektrolitową. Na łamach „JAMA Internal Medicine” ukazały się wyniki analizy danych z badania UK Biobank, dotyczącej związku pomiędzy konsumpcją kawy a ryzykiem tachyarytmii.

Dane dotyczyły ponad 386 tys. dorosłych osób obserwowanych w latach 2006–2018. Średnia wieku wyniosła 56 ±8 lat. Średnia czasu obserwacji wyniosła 4,5 ±3,1 roku – w tym czasie u prawie 17 tys. pacjentów doszło do rozwoju arytmii. W modelu wieloczynnikowym hazardu Coxa każda dodatkowa filiżanka kawy była związana ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju tachyarytmii o 3 proc. (HR = 0,97; 95 proc. CI: 0,96–0,98). Obserwacja ta dotyczyła zarówno ryzyka migotania przedsionków lub trzepotania przedsionków (HR = 0,97), jak i innych tachyarytmii nadkomorowych (HR = 0,96). Wykorzystując dane zgromadzone w badaniu UK Biobank, oceniono również, czy ta obserwacja może być zależna od występowania polimorfizmu genów metabolizmu kofeiny, jednak nie potwierdzono takiego związku.

W omawianym badaniu konsumpcja kawy była związana z mniejszym ryzykiem rozwoju tachyarytmii.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), HR – Hazard Ratio (hazard względny)
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.