Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nowe świadczenie gwarantowane w ramach AOS

Udostępnij:
Projekt Ministerstwa Zdrowia przewiduje wprowadzenie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) nadzoru telemetrycznego nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi.
Resort skierował do uzgodnień projekt zmienionego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w ramach AOS.

Wprowadzenie nowego świadczenia ma – jak wyjaśniono w uzasadnieniu – zapewnić bezpieczne, kompleksowe wsparcie dla pacjentów z niewydolnością serca, u których w ramach postępowania terapeutycznego wszczepiono stymulator lub kardiowerter-defibrylator serca wyposażony w funkcję umożliwiającą zdalne przekazywanie zgromadzonych danych.

W odróżnieniu od standardowej metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta zdalne monitorowanie parametrów przekazywanych z urządzeń wszczepialnych umożliwi kontrolowanie stanu zdrowia pacjentów w czasie rzeczywistym, a w konsekwencji – jak podkreślono – szybsze podjęcie właściwej interwencji medycznej.

Powinno to także, jak oceniono, przyczynić się do zmniejszenia liczby planowanych wizyt specjalistycznych, zmniejszenia ryzyka hospitalizacji związanej ze zbyt późno zdiagnozowanymi objawami i zmniejszenia śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że świadczenie „Telemetryczny nadzór nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi” było już przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania w ramach procedowania w 2021 r. projektu rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Podano, że mając to na względzie oraz fakt, że uwzględnienie przedmiotowego świadczenia w wykazie świadczeń gwarantowanych jest wysoce pożądane i długo oczekiwane przez środowisko lekarskie i pacjentów, uzasadnione jest odstąpienie od ponownego skierowania projektu rozporządzenia do tych samych podmiotów w ramach konsultacji publicznych i opiniowania.
 
123RF
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.