Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nowe taryfy w neonatologii

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Katarzyna Lechowicz-Dyl/PAP
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 28.09.2022
 
 
Od 1 października wzrośnie wycena świadczeń w neonatologii, dodatkowo Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia poszerzają listę unikalnych świadczeń wysokospecjalistycznych, które są lepiej płatne.
Minister zdrowia zwrócił się też do prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pilną retaryfikację całej pediatrii.

Nowe taryfy w neonatologii, które zaczną obowiązywać z początkiem października, oznaczają wzrost nakładów na opiekę nad noworodkami o 250 mln zł rocznie. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że jest to gwarancja podniesienia standardu opieki na oddziałach neonatologicznych.

Poszerzenie listy unikalnych świadczeń wysokospecjalistycznych, objętych specjalnym wskaźnikiem podnoszącym ich wycenę, oznacza natomiast wzrost nakładów na te świadczenia o 20 proc. Są to to m.in. operacje naprawcze zatoki moczowo-płciowej, czy przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci.

Kolejna istotna zmiana zajdzie w długotrwałej opiece nad chorymi dziećmi. Od 1 stycznia przyszłego roku każda hospitalizacja przekraczająca 30 dni będzie płatna na bieżąco, nie zaś dopiero po wypisaniu małego pacjenta do domu.

MZ podkreśla, że to poprawi płynność wysokospecjalistycznych ośrodków, które zajmują się długotrwałą i kompleksową opieką nad dziećmi.

– Pediatria, podobnie jak psychiatria dziecięca, to dla nas obecnie priorytet. Obie dziedziny medycyny są niezwykle ważne po okresie pandemii, która szczególnie dotknęła nasze dzieci, zarówno od strony stricte fizycznej, jak i psychicznej. Z tego też względu systematycznie podnosimy nakłady na leczenie dzieci i nadal będziemy je podnosić – podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, który zwrócił się na początku września do prezesa AOTMiT o jak najpilniejszą retaryfikację całej pediatrii.

To nie pierwsze wzrosty wycen w pediatrii w tym roku. Od 1 kwietnia MZ i NFZ zwiększyły ceny za tzw. jeden punkt w pediatrii o 4,5 proc. z 1,08 zł do 1,13 zł. Zdecydowany wzrost ceny jednego punktu nastąpił natomiast od 1 lipca – aż o 37 proc., z 1,13 zł do 1,59 zł.

W wyniku tych działań płatność NFZ za hospitalizację małego pacjenta związaną np. z chorobami górnego odcinka dróg oddechowych jest wyceniona na 2332 zł, w stosunku do 1636 zł na koniec marca. Płatność za leczenie infekcji dolnego odcinka dróg oddechowych (zapalenie płuc) to obecnie 5397 zł, a do lipca było to 3772 zł.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.