Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe wytyczne dotyczące diagnozowania i leczenia zaburzeń odżywiania

Źródło: Medscape
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 13.01.2021
 
 
Zbyt długo zaburzenia odżywiania były uważane za chorobę, która dotyka głównie zamożne, białoskóre nastolatki. Badacze wyjaśniają, że występują one w różnych rasach, grupach etnicznych, płciach i statusach społeczno-ekonomicznych.
Okazuje się, że pediatrzy są na pierwszej linii w identyfikowaniu i kierowaniu zaburzeń odżywiania do leczenia, co ma kluczowe znaczenie dla wcześniejszego wykrywania, interwencji i osiągania lepszych wyników. Według Laurie L. Hornberger, MD, MPH, głównej autorki nowego raportu klinicznego na temat zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży, przygotowanego przez American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence typy zaburzeń odżywiania nie istnieją.

Kolejnymi dowodami zaburzeń odżywiania są: odczuwanie poczucia winy podczas jedzenia, odczuwanie potrzeby zrekompensowania jedzenia ćwiczeniami lub zażywaniem środków przeczyszczających. Jeśli nastolatek nieustannie myśli o jedzeniu lub liczeniu kalorii, czuje, że stracił kontrolę nad jedzeniem lub doświadcza niekontrolowanych napadów i nie jest w stanie przestać jeść, to oznacza, że potrzebuje pomocy.

Istnieją również fizyczne wskazówki, które ostrzegają pediatrów. Ostry lub gwałtowny wzrost lub spadek masy ciała - mierzony na wykresach wzrostu, powinien być monitorowany i kwestionowany. Lekarze powinni uważać, komplementować i dokumentować utratę wagi, dopóki nie dowiedzą się, jak została ona osiągnięta.

Oznaki życiowe, takie jak spoczynkowa bradykardia i tachykardia ortostatyczna, mogą odzwierciedlać niedożywienie, podobnie jak inne objawy fizyczne. Badania laboratoryjne nie powinny wykluczać zaburzeń odżywiania.

Wzrost liczby zaburzeń odżywiania w 2020 r.

Obecne stany pandemiczne wykazały wzrost liczby skierowań i długich list oczekujących na terapie w ośrodkach leczących zaburzenia odżywiania. Badacze zaobserwowali, że COVID-19 wywołał falę zachorowań wśród dzieci i młodzieży zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Liczby dotyczące zaburzeń odżywiania zostały powiązane z mediami społecznościowymi promującymi unikanie przyrostu masy ciała, związanego z COVID-19 i wpływowymi osobami promującymi szczupły wizerunek ciała.

Brak kontaktu, w trakcie nauczania, z innymi osobami, rezygnacja ze sportu i uogólniony niepokój dodatkowo wpływają na zdrowie psychiczne i zaburzone zachowania żywieniowe. Na początku pandemii rzeczywisty wpływ na dobrostan psychospołeczny dzieci i nastolatków nie był znany. Dopiero teraz obserwujemy skutki.

Terminowość wytycznych Amerykańskiego Stowarzyszenia Pediatrii dotyczących identyfikacji i postępowania z dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami odżywiania ma kluczowe znaczenie dla rozpoznania i leczenia.

Leczenie zaburzeń odżywiania wymaga od wszystkich stron zaakceptowania diagnozy i zaprzestania wspierania niezdrowych nawyków żywieniowych.

Nowe wytyczne - diagnostyka i leczenie

Autorzy zwrócili szczególną uwagę na cztery klasyfikacje zaburzeń odżywiania, w szczególności:
- jadłowstręt psychiczny (AN),
- zaburzenia unikania/restrykcyjnego przyjmowania pokarmu (ARFID);
- zaburzenie z napadami objadania się (BED);
- bulimia nervosa (BN).

Poza listą kompleksowych definicji, wytyczne zawierają przegląd danych dotyczących częstości występowania zaburzeń odżywiania i zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące badań przesiewowych i oceny laboratoryjnej. Omówiono szczegółowo powikłania medyczne, w tym psychologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, dentystyczne i/lub ustne, sercowo-naczyniowe, żołądkowo-jelitowe, nerkowe i elektrolitowe oraz skutki endokrynologiczne, a także zasady leczenia, względy finansowe i rokowanie.

Wytyczne podkreślają cztery kluczowe obszary, w których pediatrzy odgrywają kluczową rolę w badaniach przesiewowych i leczeniu zaburzeń odżywiania.

Specjaliści mogą wiele zrobić również poza kliniką, aby chronić pacjentów, np. poprzez ustawodawstwo i politykę wspierającą usługi, w tym opiekę medyczną, interwencję żywieniową, leczenie zdrowia psychicznego i koordynację opieki. Lekarze mogą również odgrywać ważną rolę w przeprogramowywaniu rodzinnych i społecznych postaw i zachowań poprzez zachęcanie do bardziej pozytywnego języka, który obejmuje i akceptuje dzieci o różnej wadze i wyglądzie.

Więcej informacji: New Guidelines
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe