Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Obecność aspiryny w tabletce wielolekowej i jej wpływ na zdarzenia sercowo-naczyniowe

Źródło: NEJM Journal
Autor: Karolina Gawarzewska |Data: 04.12.2020
 
 
Ideą tabletki wielolekowej (ang. polypill) jest zawarcie najważniejszych leków internistycznych w jednej pigułce, aby zwiększyć compliance pacjentów. Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania klinicznego International Polycap Study 3, w którym porównano skuteczność tabletki wielolekowej z aspiryną lub bez aspiryny w redukcji zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Pacjenci bez chorób sercowo-naczyniowych byli randomizowani do:

1. tabletki wielolekowej zawierającej 40 mg simwastatyny, 100 mg atenololu 25 mg hydrochlorotiazydu i 10 mg ramiprylu lub placebo,
2. dodatkowej aspiryny - 75 mg lub placebo,
3. witaminę D lub placebo.

W sumie badanie obejmowało 6 grup, ale w artykule nie przedstawiono wpływu stosowania witaminy D.

Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego, takiego jak śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca, udar mózgu, nagłe zatrzymanie krążenia, niewydolność serca lub potrzeba rewaskularyzacji naczyń wieńcowych.

W sumie zrandomizowano 5713 osób, a średni czas obserwacji wyniósł 4,6 lat. Porównując tabletkę wielolekową i aspirynę z placebo, interwencja pozwalała zmniejszyć ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych o ponad 30% (4,1% vs. 5,8%; HR=0,69; 95% CI: 0,50-0,97). Stosowanie tabletki wielolekowej wiązało się z częstszymi incydentami hipotensji oraz zawrotami głowy.

Zastosowanie tabletki wielolekowej zawierającej statynę i trzy leki hipotensyjne oraz aspiryny pozwalało zmniejszyć częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu z placebo u osób bez chorób sercowo-naczyniowych.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe