Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Od 1 stycznia ważne zmiany w POZ

Udostępnij:
Brak obowiązku dyżurów lekarskich w izbach przyjęć w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zmiany w dziedzinie alergologii i pulmonologii znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia skierowanego do konsultacji.
Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ma na celu umożliwienie świadczeniodawcom wyboru testu do diagnozowania alergii, zgodnie ze stanem zdrowia świadczeniobiorcy i wskazaniami wiedzy medycznej, a także zmianę wprowadzonej specjalizacji w zakresie pediatrycznych konsultacji pulmonologicznych w opiece koordynowanej.

Rozporządzenie umożliwia też racjonalizację wymagań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego w izbach przyjęć przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie w miejsce zdefiniowanych paneli 10-punktowych panelu alergenów wziewnych i pokarmowych do diagnozowania alergii, stosowanych w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy. W zakresie specjalistycznych konsultacji pediatrycznych z zakresu pulmonologii zastępuje się wpisanego lekarza specjalistę z dziedziny diabetologii i endokrynologii lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób płuc dzieci.
Umożliwiono też realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym w podmiocie leczniczym, posiadającym w swojej strukturze izbę przyjęć, bez konieczności zapewnienia przez ten podmiot stałego przebywania lekarza w miejscu udzielania świadczeń w zakresie izby przyjęć, w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Projektowane zmiany obejmują również leczenie pacjentów pediatrycznych w ramach opieki koordynowanej – alergologicznych i pulmonologicznych. Ma to m.in. na celu umożliwienie świadczeniodawcom wyboru testu do diagnozowania alergii, zgodnie ze stanem zdrowia świadczeniobiorcy i wskazaniami wiedzy medycznej; wskazanie poprawnej nazwy specjalizacji lekarskiej; zmianę wprowadzonej specjalizacji w zakresie pediatrycznych konsultacji pulmonologicznych w opiece koordynowanej oraz racjonalizację wymagań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego w izbach przyjęć przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.