Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Omecamtiv mecarbil w leczeniu przewlekłej niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową

Źródło: DOI: 10.1056/NEJMoa2025797
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 31.03.2021
 
 
Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki randomizowanego badania klinicznego o akronimie GALACTIC-HF dotyczącego zastosowania omecamtivu mecarbilu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową.
Omecamtiv mecarbil to selektywny aktywator miozyny występującej w sercu, który w dotychczasowych badaniach wykazał poprawę funkcji serca u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową.
Jednym ze współautorów badania klinicznego o akronimie GALACTIC-HF dotyczącego zastosowania omecamtivu mecarbilu jest prof. Piotr Ponikowski z USK we Wrocławiu.

Do badania zakwalifikowano pacjentów z objawami niewydolnością serca z frakcją wyrzutowa 35% lub mniej. Badani byli randomizowani do placebo lub omecamtivu mecarbilu stosowanego w trzech różnych dawkach dopasowanych pod względem profilu farmakokinetycznego. Ponadto, każdy z uczestników badania otrzymywał standardową terapię niewydolności serca. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie zaostrzenia niewydolności serca zdefiniowanego jako hospitalizacje lub potrzeba pilnej konsultacji z powodu niewydolności serca lub śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Do grupy interwencyjnej zrandomizowano 4120 osób, a do grupy placebo 4112. Mediana czasu obserwacji wyniosła 22 miesiące. Do zaostrzenia niewydolności serca lub śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych doszło u 37,0% osób z grupy otrzymującej omecamtiv mecarbil i u 39,1% z grupy placebo (HR=0,92; 95% CI: 0,86-0,99; p=0,03). Stosowanie omecamtivu mecarbilu nie wpłynęło na samo zmniejszenie ryzyka śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych (19,6% vs. 19,4%), nasilenie objawów oraz częstość incydentów niedokrwiennych oraz arytmii komorowych.

Zastosowanie omecamtivu mecarbilu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i z obniżoną frakcją wyrzutową pozwalało zmniejszyć ryzyko niewydolności serca lub śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych w porównaniu z placebo.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe