Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Opieka hospicyjna wraca do zasad sprzed pandemii

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 27.05.2022
 
 
Resort zdrowia zawiesza zalecenia dotyczące organizacji pracy przy opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną odnośnie do COVID-19.
Jak podaje ministerstwo, w świetle obowiązujących przepisów przeciwepidemicznych, a także biorąc pod uwagę stanowisko konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny paliatywnej, pielęgniarstwa opieki paliatywnej i pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz innych ekspertów w wyżej wymienionych dziedzinach, zawiesza się zastosowanie dotychczasowych zaleceń udzielanych w warunkach stacjonarnych związanych z epidemią koronawirusa.

Niezależnie od powyższego, przy realizacji świadczeń kierownicy i personel podmiotów leczniczych są nadal zobligowani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, w tym dotyczących realizacji świadczeń gwarantowanych oraz związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii, oraz śledzenia i wdrażania wydawanych wytycznych, zaleceń i rekomendacji w tym zakresie.

Resort zdrowia podkreśla też, że ogólne przepisy przeciwepidemiczne zobowiązują kierowników podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

W związku z tym ostateczne decyzje dotyczące wprowadzenia lub zniesienia określonych ograniczeń w danej placówce powinny być podejmowane i wdrażane przez kierownika danego podmiotu, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa oraz po rozważeniu wszystkich istotnych okoliczności.

Od 16 maja 2022 roku w Polsce zniesiony został w stan epidemii i zaczął obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Zachorowalność na COVID-19 jest monitorowana w podobny sposób jak obecnie grypa. Niemniej jednak, jak wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski, epidemia jeszcze z nami jest, choć stopniowo zmierza w kierunku endemii.

Opracowanie INK
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.