Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Opieka koordynowana – inflacja zaostrza debatę

Udostępnij:
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia apeluje do Narodowego Funduszu Zdrowia, by zweryfikował proponowane stawki związane z opieką koordynowaną. Bez tego podpisanie umów na przyszły rok stoi pod znakiem zapytania.
Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia – Bożena Janicka, Jarosław Król, Dawid Dombek – spotkali się z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem i reprezentantami funduszu. Omawiano warunki zawierania umów na 2023 rok.

W dobie inflacji wszystko rozbija się o pieniądze. Przedstawiciele PPOZ podtrzymali całkowicie stanowisko dotyczące konieczności waloryzacji stawki kapitacyjnej właśnie o wskaźnik inflacji i od akceptacji tego postulatu uzależnili podpisanie umów na przyszły rok. W tym kontekście pojawia się również negatywna opinia co do możliwości zrealizowania opieki koordynowanej w zaproponowanym kształcie. Aktualnie, zdaniem PPOZ, pod względem finansowym i organizacyjnym jest to propozycja nierealna i nie może być przyjęta. Sama idea opieki koordynowanej jest słuszna i konieczna, lecz wymaga kadr, urealnienia obecnych zapisów i aktualizowania zasad finansowania. Przypomniano również, że holistyczna opieka nad pacjentem wyparła prozaiczny, ale dramatyczny problem – coraz trudniejsze jest utrzymanie funkcjonowania małych podmiotów POZ z w odległych miejscowościach z niskim zaludnieniem.

Wszystkie wypunktowane problemy będą przedmiotem analiz NFZ. Fundusz natomiast przedstawił propozycję zmian w zakresie finansowania opieki na pacjentem przewlekle chorym w związku z planowaną modyfikacją wskaźnika 3,2. PPOZ przyjęło powyższe do analizy. Inny temat – konieczność wsparcia informatycznego, jak również dodatkowego finansowania gwarantującego cyberbezpieczeństwo – jak potwierdzili przedstawiciele NFZ, pozostaje w gestii Ministerstwa Zdrowia i Centrum e-Zdrowia.

Pieniądze nie po raz pierwszy pojawiają się w debacie przedstawicieli pracodawców i Narodowego Funduszu Zdrowia. Kiedy w marcu tego roku zmieniono plan finansowy NFZ, Bożena Janicka mówiła: – Zyskają wyłącznie szpitale i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które dostaną miliardy złotych. Pozostałe części polskiego systemu zdrowia mogą liczyć na najwyżej kilkaset milionów – wśród nich jest również podstawowa opieka zdrowotna. W naszym przypadku przewidziano zwiększenie o 436,6 mln zł, czyli zaledwie o 5 proc. To powiększy niedofinansowanie POZ i jest to kolejne zmniejszenie ogólnych nakładów na medycynę rodzinną i podstawową opiekę zdrowotną.

Dzisiaj temat wraca wraz z dramatyczną inflacją.

Temat zmiany planu finansowego NFZ omawialiśmy w tekście: „Nie zgadzamy się na tak rażącą niesprawiedliwość”.
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.