Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Oświadczenie zamiast płatnego zaświadczenia

Udostępnij:
Przystępujące do egzaminu komorniczego matki, które karmią piersią, muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie, aby mieć przerwę na karmienie. Koszt takiego dokumentu wynosi do 300 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje jego wydania.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany uwzględniające postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sytuacja nie jest jednoznaczna ze względu na fakt, że prawo przyznane pracownicom w Kodeksie pracy nie wymaga przedstawiania zaświadczeń lekarskich. W obecnym stanie prawnym kobieta przystępująca do egzaminu może uzyskać prawo do dwóch 30–45-minutowych przerw na karmienie dziecka lub dzieci piersią w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego/adwokackiego, jeśli wystąpi z wnioskiem do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, przedkładając zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią. Uzyskanie zaświadczenia jest nie tylko dodatkową formalnością, lecz także wiąże się z dodatkowymi kosztami. NFZ wydania takiego zaświadczenia nie refunduje, a prywatna wizyta w tym celu to wydatek rzędu od 150 do nawet 300 zł.

W związku z tym, że obecne rozwiązanie jest dla matek uciążliwe i kosztowne, Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje alternatywy – można np. oprzeć wydanie zgody na złożeniu przez matkę stosownego oświadczenia, które byłoby następnie w uzasadnionych przypadkach weryfikowane lub potwierdzane zaświadczeniem lekarskim.

Biorąc pod uwagę te postulaty, w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego, który zakłada zmianę przepisów rozporządzenia umożliwiającą matkom karmiącym przystępującym do egzaminu komorniczego skorzystanie z uprawnienia do przerw na karmienie dziecka piersią bez konieczności tego potwierdzania faktu stosownym zaświadczeniem lekarskim. Zmiana polega na zastąpieniu dotychczas obowiązującego wymogu składania wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu komorniczego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia dziecka piersią wymogiem złożenia jedynie wniosku o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemnego oświadczenia. Rzecznik w przekazanej do resortu opinii nie zgłosił uwag do projektu nowelizacji. Jednocześnie wyraził nadzieję, że analogiczne zmiany zostaną wprowadzone do przepisów o egzaminach radcowskich i adwokackich.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.