Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pacjent prosi, lekarz poświadcza

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: OIL w Gdańsku
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przypomina, że poświadczając nieprawdę, lekarz może narazić się na zarzut popełnienia przestępstwa z art. 271 k.k. Zgodnie z treścią tego przepisu kara pozbawienia wolności wynosi od trzech miesięcy do lat pięciu.
Lekarz posiada uprawnienia do wystawienia rozlicznych dokumentów, które mają znaczenie prawne, np. wystawiając zwolnienie lekarskie potwierdza, że pracownik nie może się stawić w pracy i jego nieobecność jest usprawiedliwiona, a dalszym skutkiem tego stanu rzeczy jest wypłata świadczenia z tytułu choroby.

Adwokat Karol Kolankiewicz z OIL w Gdańsku wskazuje, że poświadczając nieprawdę, lekarz może narazić się na zarzut popełnienia przestępstwa z art. 271 k.k. Zgodnie z treścią tego przepisu kara pozbawienia wolności wynosi od trzech miesięcy do lat pięciu.

Przypomina też, też wpis w dokumentacji w postaci papierowej nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, skreśla się go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji. W przypadku dokumentacji w postaci elektronicznej należy nanieść prawidłową treść – system do prowadzenia dokumentacji medycznej powinien umożliwiać odnotowanie, kto, kiedy i w jakim zakresie dokonał zmiany. Wysoce ryzykowne jest zatem zamazywanie omyłkowych treści już zamieszczonych na kartach dokumentacji, wyrwanie kartki z błędnym wpisem czy dokonanie nowego wpisu w dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej bez możliwości ustalenia, kto, kiedy i w jakim zakresie dokonał zmiany w kontekście omawianego przestępstwa.

Na zarzut poświadczenia nieprawdy lekarz może narazić się też podczas wystawienia różnego rodzaju zaświadczeń o stanie zdrowia (np. dla potrzeb uprawiania sportu, prowadzenia pojazdów, czy posiadania broni), zwolnienia lekarskiego (poświadczając chorobę i niemożność wykonywania pracy, podczas gdy w rzeczywistości pacjent jest zdrowy), zaświadczenia o urodzeniu dziecka (poświadczając urodzenie się dziecka żywego, podczas gdy urodziło się martwe), stwierdzenia zgonu (poświadczając śmierć bez oględzin zwłok), a nawet wystawienia recepty (wystawiając receptę na prośbę pacjenta na inną osobę – uprawnioną do zniżki lub uprawnioną do bezpłatnych leków).

Adwokat Karol Kolankiewicz podkreśla, że poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej skutkuje surowszą odpowiedzialnością – w takiej sytuacji sprawca podlega bowiem karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu.

Wskazuje również, że poświadczenie nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich lub w innych dokumentach medycznych, nawet pod presją pacjenta, stanowi naruszenie art. 41 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Treść każdego dokumentu powinna być formułowana zgodnie z wiedzą i sumieniem lekarza. Skutkiem takiego czynu może być ponoszenie odpowiedzialności zawodowej za przewinienie zawodowe przed okręgowym sądem lekarskim.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.