Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pilotaż medycyny szkolnej za pomocą rządowej aplikacji

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Centrum e-Zdrowia
Cyfryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne przeprowadzona będzie na platformie gabinet.gov.pl.
Jak podało Centrum e-Zdrowia, pilotaż medycyny szkolnej rozpocznie się za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Realizacja tego projektu została zaplanowana na obecny rok szkolny – nabór uczestników rozpoczął się w październiku i potrwa do czerwca 2023 r.

Obecnie trwa nabór do pilotażu w zakresie obsługi funkcjonalności medycyny szkolnej – cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne.

Maksymalna liczba świadczeniodawców posiadających aktywną umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresach świadczenia lekarza POZ i świadczenia pielęgniarki szkolnej, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w pilotażu, to 20 (podmioty obejmujące swoją opieką szkoły podstawowe oraz/lub szkoły ponadpodstawowe).

Program ma na celu weryfikację poprawności działania oraz efektywności procesu obsługi cyfryzacji dokumentacji medycznej (tj. kartę profilaktycznego badania ucznia oraz dokumentację indywidualną ucznia) na ograniczonej grupie placówek (zarówno podmiotów leczniczych, jak i szkół) oraz pacjentów.

Udział w pilotażu polegać będzie na prowadzeniu dokumentacji medycznej w zakresie profilaktycznej opieki nad uczniami, z wykorzystaniem bezpłatnej Aplikacji Usługodawców i Aptek (gabinet.gov.pl).

Projekt dotyczyć będzie podmiotów, które realizują świadczenia w zakresie świadczenia pielęgniarki szkolnej i świadczenia lekarza POZ. Mogą w nim wziąć udział świadczeniodawcy, którzy posiadają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na oba powyższe zakresy świadczeń oraz co najmniej 80 proc. uczniów będących pod opieką pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej ma aktywną deklarację lekarza POZ w zgłaszanym podmiocie szkoły podstawowe, oraz co najmniej 20 proc. uczniów będących pod opieką pielęgniarki szkolnej jest objętych deklaracją POZ podmiotu, który jest zgłaszany do udziału w pilotażu w szkołach ponadpodstawowych.

Na podstawie miesięcznych zestawień sprawdzana będzie liczba zarejestrowanych kart profilaktycznych badania ucznia i liczba zarejestrowanych indywidualnych dokumentacji ucznia.

W ramach płatności wydzielono następujące kategorie:
• dla karty profilaktycznej badania ucznia, która w pełni zostanie zarejestrowana i wypełniona elektronicznie – 12 zł brutto (1 szt.),
• dla karty profilaktycznej badania ucznia, gdzie jedynie w systemie P1 zostanie zarejestrowana i wypełniona część uzupełniana przez pielęgniarkę/higienistkę – 8 zł brutto (1 szt.),
• dla dokumentacji indywidualnej ucznia zarejestrowanej i wypełnionej w systemie P1 – 8 zł brutto (1 szt.).

Rozliczenie będzie przygotowywane na podstawie raportów generowanych w systemie P1.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.