LEKARZ POZ
Choroby skóry
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Pimekrolimus pomoże dzieciom chorującym na AZS?

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Andrzej Kordas
|
Źródło: Pediatrics. 2015 Apr;135(4):597-606. doi: 10.1542/peds.2014-1990 Safety and efficacy of pimecrolimus in atopic dermatitis: a 5-year randomized trial. Sigurgeirsson B, Boznanski A, Todd G, Vertruyen A, Schuttelaar ML, Zhu X, Schauer U, Qaqundah P, Poulin Y
Na łamach Pediatrics ogłoszono wyniki 5 letniego badania zajmującego się określeniem bezpieczeństwa i skuteczności stosowania pimekrolimusu u dzieci chorujących na atopowe zapalenie skóry.
Atopowe zapalenie skóry bardzo często dotyka niemowlęta i małe dzieci. Często przepisywane im są miejscowo działające kortykosteroidy, jednak wielu rodziców obawia się stosować je z uwagi na możliwe działania niepożądane.

Lekiem, który mógłby być pomocny w takiej sytuacji ma być pimekrolimus. Na łamach Pediatrics opublikowano właśnie wyniki najdłuższej i największej próby klinicznej, w której porównywano bezpieczeństwo oraz efekty stosowania tego preparatu i miejscowych kortykosteroidów u małych dzieci.

W sumie w badaniu tym brało udział 2418 niemowląt. Dzieci były w randomizowany sposób przypisywane do grupy otrzymującej pimekrolimus w kremie (1%) z krótkoterminowo podawanymi kortykosteroidami podczas zaostrzeń choroby albo do grupy stosującej miejscowo kortykosteroidy. Do pierwszej grupy zakwalifikowano 1205 pacjentów, a do drugiej 1213. W badaniu oceniano przede wszystkim bezpieczeństwo terapii oraz jej skuteczność. W obu badanych grupach obserwowano szybkie działanie zastosowanych leków - >50% pacjentów osiągnęło wyznaczony cel terapeutyczny do 3. tygodnia badania. Jako powodzenie leczenia określano sytuację, gdy ocena chorych wg IGA (Investigator's Global Assessment, całościowa ocena badacza) wynosiła 0 lub 1. Po 5 latach poprawa kliniczna była w dalszym ciągu obserwowana u ponad 85% i 95% pacjentów odpowiednio wg grup. Warto przy tym zauważyć, że pacjenci otrzymujący pimekrolimus wymagali mniej podawania miejscowych kortykosteroidów (7 vs 178 dni). W obu grupach zdarzenia niepożądane miały podobny profil i występowały z podobną częstością. W żadnej z nich natomiast nie wystąpiło upośledzenie humoralnej lub komórkowej odpowiedzi immunologicznej.
Wydaje się więc, że pimekrolimus ma podobną skuteczność jak kortykosteroidy i jest preparatem bezpiecznym dla dzieci.

Autorzy pracy sugerują, że lek ten mógłby być nawet stosowany w pierwszej linii leczenia AZS o łagodnym i umiarkowanym przebiegu u małych dzieci. Dzięki takiemu postępowaniu można by zmniejszyć dawki podawanych kortykosteroidów.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.