Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Porada dietetyczna nowym świadczeniem w POZ

Udostępnij:
Polskie Towarzystwo Dietetyki we współpracy z konsultant krajową w dziedzinie medycyny rodzinnej, dr hab. med. Agnieszką Mastalerz-Migas, prof. UMW, podało wytyczne dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych w ramach opieki koordynowanej w POZ.
Ministerstwo Zdrowia włączyło dietetyka do systemu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach opieki koordynowanej. Pacjent zakwalifikowany przez lekarza do tego programu uzyskuje dostęp do trzech bezpłatnych porad dietetycznych finansowanych ze środków publicznych w danym roku kalendarzowym.

Nowy zakres świadczeń w POZ ma na celu zwiększenie dostępu do:
– badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii, co pozwoli na skuteczniejsze wykrywanie najczęstszych schorzeń przewlekłych;
– konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc/alergologa, endokrynologa, co ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem, bez konieczności kierowania go do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
– porad kompleksowych z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, co poprawi i ułatwi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle;
– porad edukacyjnych, co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle;
– konsultacji dietetycznych udzielanych przez dietetyków, co jest istotnym wsparciem w leczeniu pacjentów chorych przewlekle, m.in. z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Dziedziny medycyny i choroby, w których istnieje możliwość objęcia pacjenta opieką koordynowaną to kardiologia (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków), diabetologia (cukrzyca), endokrynologia (niedoczynność tarczycy, diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich), pulmonologia/alergologia (POChP, astma).

Do konsultacji dietetycznej pacjenta kieruje lekarz prowadzący go w POZ. Dietetyk z kolei ściśle współpracuje z zespołem terapeutycznym w ramach opieki koordynowanej, w skład którego wchodzi lekarz POZ, pielęgniarka oraz lekarze specjaliści wybranych dziedzin, w celu osiągnięcia wyznaczonego celu oraz poprawy zdrowia pacjenta. Dietetyk na każdym etapie konsultacji dietetycznych może zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego pacjenta w POZ w kwestiach związanych ze stanem jego zdrowia oraz prowadzonym leczeniem. Lekarz natomiast ma prawo do uzyskiwania od dietetyka wszelkich informacji na temat prowadzonych konsultacji dietetycznych oraz ewentualnych problemów towarzyszących pacjentowi w ich realizacji. Dietetyk i pielęgniarka mają prawo do konsultowania ze sobą prowadzonych we własnym zakresie świadczeń zdrowotnych, świadomości w zakresie sposobu żywienia.

Pierwsza konsultacja powinna trwać 30–40 minut. O ile to możliwe, powinna odbywać się w trybie stacjonarnym. Jeżeli nie ma możliwości konsultacji bezpośredniej, powinna być udzielona w trybie teleporady.

Opracowanie: INK
 
123RF
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.