SPECJALIZACJE LEKARZ POZ
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Porozumienie Zielonogórskie chce fakultatywnego systemu wystawiania e-zwolnień
 
Działy: Aktualności
Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania zwolnień lekarskich jako fakultatywnego, a nie obligatoryjnego rozwiązania dla lekarzy w Polsce.
Federacja proponuje zniesienie obowiązkowego wprowadzenia zwolnień elektronicznych od 01.07.2018 r. oraz wprowadzenie fakultatywności posługiwania się zwolnieniami elektronicznymi, jako systemem równoległym do obowiązującego obecnie (zwolnienia „papierowe”).

Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje uwzględnienie takich zmian prawnych, które pozwolą lekarzom nie mającym skomputeryzowanych przychodni na wystawianie zwolnień w dotychczasowej formie.

Proponuje, by e-zwolnienia były dostępne powszechnie, ale nie jako forma obligatoryjna, lecz jako fakultatywna, funkcjonująca równolegle do obecnej. W efekcie, w miarę upływu czasu, dopracowania sposobu działania systemów informatycznych, po wyeliminowaniu wszelkich błędów i niedogodności, sami lekarze będą chętnie przechodzić na nowy system widząc w nim wymierne korzyści.

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, zrzesza ponad 2 500 świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z terenu całego kraju, pracujący w jej strukturach lekarze wystawiają każdego dnia dziesiątki tysięcy zwolnień lekarskich, będąc żywotnie zainteresowani stanem ustawodawstwa w tym zakresie.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe