Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pospacerujmy, będzie taniej

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: ARC Rynek i Opinia
Od trzech lat utrzymuje się regres w uprawianiu sportu przez Polaków. Tylko co dziesiąta z aktywnych fizycznie osób deklaruje, że robi to codziennie, zaś niemal połowa kilka razy w miesiącu. Najczęściej jeździmy na rowerze, biegamy oraz spacerujemy, czyli wybieramy to, co nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów.
W 2022 roku odsetek osób uprawiających sport był o 10 pkt proc. niższy niż 4 lata temu.
Do czasu pandemii aktywność fizyczna Polaków systematycznie rosła – w 2019 roku 74 proc. badanych deklarowało uprawianie sportu, podczas gdy 10 lat wcześniej – w 2009 – zaledwie 24 proc. W roku pandemicznym (2020) rozpoczął się spadek aktywności – wtedy odsetek Polaków uprawiających sport spadł do 69 proc., a w zeszłym roku – do 64 proc. – wynika z badania Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia.

Najwyższa aktywność fizyczna Polaków przypada na miesiące letnie: czerwiec, lipiec i sierpień. Zdecydowanie największa jest grupa osób uprawiających sport kilka razy w tygodniu – 47 proc. wszystkich osób deklarujących aktywność fizyczną, zaś 14 proc. uprawia sport sporadycznie, czyli raz w tygodniu lub rzadziej.

Od kilku lat w czołówce aktywności sportowej znajdują się: jazda na rowerze, bieganie, a także spacery i wędrówki. W ciągu ostatniego roku najbardziej wzrósł odsetek osób uprawiających pływanie (z 14 proc. do 20 proc.), więcej jest też osób wybierających jako aktywność spacery i wędrówki (wzrost z 28 proc. do 33 proc.). Warto zauważyć, że sukcesy sportowe Polaków w poszczególnych dyscyplinach, tak jak np. w tenisie ziemnym, nie przekładają się na zainteresowanie uprawianiem danej dyscypliny. Jeżdżenie na rowerze, bieganie i spacerowanie charakteryzują się tym, że nie wymagają dodatkowych nakładów w postaci np. wykupienia karnetu i nie wymagają wcześniejszego zaplanowania – mogą być realizowane w każdej wolnej chwili. Warto też zauważyć, że wszystkie trzy z czołówki są wykonywane na świeżym powietrzu.

Komentarz
Od trzech lat obserwujemy regres, jeżeli chodzi o uprawianie sportu przez Polaków. Bez wątpienia należy to wiązać z pandemią i jej odroczonymi skutkami. Po pierwsze, w okresie pandemii określone regulacje prawne ograniczały możliwość udziału w regularnych zajęciach sportowych, które przez część osób były preferowane i motywowały do aktywności. Ponadto, przez pewien czas nie odbywały się masowe imprezy sportowe, które wcześniej również popularyzowały aktywność fizyczną. Wygląda na to, że pandemia w pewien sposób wybiła Polaków ze sportowego rytmu. Dodatkowo w ostatnim czasie wzrosły koszty zajęć grupowych. Wydaje się, że Polacy w większym stopniu koncentrują się obecnie na kwestiach bezpośrednio związanych ze stanem ich zdrowia niż z profilaktyką zdrowotną, jaką jest ruch – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu
Sponsoring Monitor to badanie realizowane przez ARC Rynek i Opinia od kilkunastu lat, w tym roku zastosowano wyłącznie metodę CAWI. Badanie jest realizowane w trybie ciągłym w ramach comiesięcznych fal. Łączna wielkość próby w 2022 roku: N = 5282, próba ogólnopolska, reprezentatywna odzwierciedlająca strukturę populacji pod względem płci, wieku, województwa i wielkości miejscowości zamieszkania.

ARC Rynek i Opinia (http://www.arc.com.pl) już od ponad 30 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej i ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynależności do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne agencje badawcze – IriS – realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. Instytut ARC Rynek i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA, a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami ESOMAR-u.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.